Här hittar du våra senaste verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelse 2022 (2022)

I en turbulent tid har vi fortsatt granska politiska beslut, mobiliserat våra gemensamma krafter och påverkat politiken för en rättvis och hållbar global utveckling. Läs vår verksamhetsberättelse för 2022.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (2021)

I verksamhetsberättelsen för 2021 tecknas bilden av en växande och stabil plattformsorganisation, som arbetar långsiktigt och lär och agerar tillsammans. Det bästa betyget på plattformens värde är det stora engagemanget i arbetsgrupper, referensgrupper och nätverk!
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (2020)

2020 var året då hela vår verksamhet blev digital. Vi arbetade ”tillsammans på var sitt håll”, som CONCORD Sveriges ordförande och verksamhetschef sammanfattar det i inledningen till verksamhetsberättelsen. Pandemins konsekvenser för människor i utsatthet blev snabbt tydliga och det långsiktiga påverkansarbetet för en hållbar värld än mer angeläget.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (2019)

Under 2019 kunde vi bland annat se att våra rekommendationer om EU:s kommande långtidsbudget och på jämställdhetsområdet återspeglades i politiska ståndpunkter. Vi jobbade också med att påverka politiker vid EU-valet och arrangerade en internationell konferens för civilsamhället tillsammans med Sida.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Arbete 2019 med EU:s kommande långtidsbuget

En av de mest avgörande processerna för EU:s framtida utvecklingspolitik är förhandlingarna om budgeten för år 2021-2027. CONCORD Sverige bevakar förhandlingarna och arbetar för att fattigdomsperspektivet, mänskliga rättigheter och jämställdhet ska vara fokus för EU:s framtida bistånd. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med Företagande och mänskliga rättigheter under 2019

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för företagande och mänskliga rättigheter jobbar för att företag alltid ska respektera mänskliga rättigheter. Det gäller i alla delar av den egna produktionen av varor och tjänster, och även i leverantörs- och distributörskanaler. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#företagande och mänskliga rättigheter #verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med migration under 2019

Sveriges migrationsarbetsgrupp vill se en human migrationspolitik som baseras på mänskliga rättigheter och går i linje med en hållbar utveckling globalt. Det arbetar vi för genom att belysa de negativa konsekvenser nuvarande politik får för människor på flykt, och genom att lyfta fram lösningar till politiker i Sverige och EU. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#migration och utveckling #verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med Agenda 2030 under 2019

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en hållbar utveckling globalt. I detta arbete granskar och påverkar vi Sveriges och EU:s genomförande av Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med bistånd under 2019

CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp jobbar för att Sverige och EU ska hålla sina löften om det internationella biståndets storlek, kvalitet och innehåll. Vi arbetar också med att bevaka och påverka politiken för hur global utveckling ska finansieras. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #verksamhetsberättelse

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med civilsamhällets demokratiska utrymme 2019

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space har som mål att Sveriges och EU:s utrikes- och utvecklingspolitik utifrån ett rättighetsperspektiv ska bidra till ett starkt civilsamhälle och värna om dess demokratiska utrymme. Vi jobbar även för att människorätts- och miljöförsvarares arbete ska respekteras och främjas internationellt, till exempel inom FN. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #verksamhetsberättelse