Verksamhetsberättelse

2019

Under 2019 kunde vi bland annat se att våra rekommendationer om EU:s kommande långtidsbudget och på jämställdhetsområdet återspeglades i politiska ståndpunkter. Vi jobbade också med att påverka politiker vid EU-valet och arrangerade en internationell konferens för civilsamhället tillsammans med Sida.

Några av resultaten från året som gått:

  • Sida 9: Det hittills ganska osynliga men centrala åtagandet i Agenda 2030 ”Ingen ska lämnas utanför” blev tack vare vår nya ikon snabbt synligt i olika sammanhang. Den har spridits till sex världsdelar och finns på den internationella officiella sidan för Globala målen.
  • Sida 16: När Sveriges regering och EU-parlamentet gett förslag till bistånds- delen av EU:s kommande långtidsbudget har de tagit hänsyn till flera av våra rekommendationer.
  • Sida 20: Regeringens handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken 2020 speglar våra rekommendationer på flera områden.
  • Sida 26: Vår påverkansworkshop där 40 personer från 32 medlemsorganisationer deltog fick ett mycket gott betyg av deltagarna, med kommentarer om hur inspirerande och konkret den var i sitt upplägg.
  • Sida 28: Vid 48 tillfällen har 18 medlemsorganisationer fått skräddarsydd rådgivning under 2019, något som återkommande beskrivs som värdefullt och hjälpsamt.

I berättelsen skriver vi först övergripande om vårt påverkans- och opinionsbildande arbete under 2019. På efterföljande sidor beskriver vi djupare arbetet med våra fokusområden utifrån våra sju inriktningsmål. Läs där om hur vi påverkat politiken inom våra prioriterade frågor, om vår medlemsutveckling och om hur vi stärker medlemmar med ökad kunskap och kompetens. Sist hittar du vår ekonomiska rapport och revisionsberättelse.