Här hittar du våra senaste verksamhetsberättelser.

Utdrag

28 april 2020

Vårt arbete med jämställdhet under 2019

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp vill se en jämställd svensk och europeisk utrikespolitik som hindrar förtryck av flickor, kvinnor och icke-binära. På svensk nivå arbetar vi för att stärka den feministiska utrikespolitiken. På EU-nivå jobbar vi med till exempel EU:s jämställdhetsplan, Gender Action Plan II. Läs om vårt arbete under 2019.
Läs mer

#jämställdhet #verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (2018)

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsländer ska föra en samstämmig utvecklingspolitik och ett internationellt utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart globalt samhälle, där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas. Varje avsnitt i denna verksamhetsberättelse beskriver vår verksamhet och våra resultat under 2018 utifrån ett eller flera av våra sju inriktningsmål.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (2017)

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater ska föra en samstämmig utvecklingspolitik och bedriva ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle, där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas. Vi ser att det målet är långt ifrån att bli verklighet. Vår roll på vägen dit är att bidra till att civilsamhället kan ha en stark gemensam röst för hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (2016)

När vi tittar tillbaka på det gånga året ser vi en fantastisk verksamhet. Men vi oroas även av ett år där stämningarna både i Europa och globalt blivit alltmer nationalistiska, antifeministiska och militaristiska. Men svårigheter föder också motstånd och styrka. Detta har skett även inom CONCORD Sverige, där vårt uppdrag är att följa upp politiska åtaganden för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, men också att agera utifrån beslut och politik som går emot dessa åtaganden.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (2015)

Under ”superutvecklingsåret” 2015 möttes världens toppledare upprepade gånger för att fatta avgörande beslut kring hållbarhet och global utveckling. Processerna präglade verksamheten hos CONCORD Sverige och våra medlemmar. Inför och under mötena om utvecklingsfinansiering och Agenda 2030 samordnade vi svenska organisationer och tog del i det globala civilsamhällets påverkansarbete för att våra synpunkter skulle beaktas.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (2014)

År 2014 präglades CONCORD Sveriges verksamhet, som så många andras, av supervalåret. Med vårt fokus på såväl Sveriges som EU:s bistånds- och utvecklingspolitik var både Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet en självklar del av vårt arbete. Under året kartlade vi riksdagsledamöters och Europaparlamentarikers engagemang i våra frågor, arrangerade utfrågningar, debatter och seminarier och mycket mer.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (2013)

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater för en samstämmig utvecklingspolitik och ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas. Utifrån våra prioriterade frågor, Sveriges och EU:s politk för samstämmighet, EU:s medlemsstaters biståndsåtaganden och EU:s långtidsbudget och nya hållbarhets- och utvecklingsagendan samordnar vi medlemsorganisationers dialog med beslutsfattare i Sverige och i Bryssel.
Läs mer

#verksamhetsberättelse