Verksamhetsberättelse

2020

2020 var året då hela vår verksamhet blev digital. Vi arbetade ”tillsammans på var sitt håll”, som CONCORD Sveriges ordförande och verksamhetschef sammanfattar det i inledningen till verksamhetsberättelsen. Pandemins konsekvenser för människor i utsatthet blev snabbt tydliga och det långsiktiga påverkansarbetet för en hållbar värld än mer angeläget.

Några av resultaten från året som gått:

  • Riksdagen antog Sveriges nationella genomförande av Agenda 2030. Där finns även ett övergripande mål som innehåller både samstämmighet och principen om att ingen ska lämnas utanför.
  • Kampanjen Visa handlingskraft mobiliserade företag, fackförbund, organisationer och privatpersoner som lyfte frågan om en lag för företag och mänskliga rättigheter.
  • CONCORD Sveriges medlemsorganisationer står starkare i biståndsdebatten, bildar opinion och engagerar politiker i dialog.
  • CONCORD Europa fick igenom ett tydligare rättighetsperspektiv gällande migration. Där fanns även starkare skrivningar om klimat, SRHR och civilsamhällets demokratiska utrymme i EU:s biståndsbudget.
  • Vår kritik av bristen på genusperspektiv i EU:s coronarespons fick genomslag. Något som bidrog till att Sverige drev frågan och att det blev bättre skrivningar.

I verksamhetsberättelsen skriver vi först övergripande om vårt påverkans- och opinionsbildande arbete under 2020. På efterföljande sidor beskriver vi djupare arbetet med våra fokusområden utifrån våra sju inriktningsmål. Där kan du läsa om hur vi påverkat politiken, om vår medlemsutveckling och om hur vi stärker medlemmar med ökad kunskap och kompetens. Sist hittar du vår ekonomiska rapport och revisionsberättelse.