Utdrag

28 april 2020

Fabrik med Agenda 2030 ikonen i bakgrunden

Företagande och mänskliga rättigheter 2019

#företagande och mänskliga rättigheter #verksamhetsberättelse

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för företagande och mänskliga rättigheter jobbar för att företag alltid ska respektera mänskliga rättigheter. Det gäller i alla delar av den egna produktionen av varor och tjänster, och även i leverantörs- och distributörskanaler. Läs om vårt arbete under 2019.

Under 2019 har flera politiska händelser skett som påverkar vårt arbete på området. I september fick Sverige en ny handelsminister, Anna Hallberg, som tog över efter Ann Linde. Samma månad byttes Sveriges ambassadör för hållbart företagande ut. På EU-nivå tillträdde både ett nytt parlament och en ny kommission. Under de sista månaderna av året började frågan om EU-lagstiftning för företagande och mänskliga rättigheter att röra på sig även i Bryssel.

Tre viktiga resultat av vårt arbete:

  1. Ett flertal svenska företag har ställt sig bakom vårt krav på att regeringen ska utreda en svensk lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, och att regeringen ska arbeta aktivt för ett gemensamt regelverk på EU-nivå.
  2. Regeringen har för första gången öppnat upp för att diskutera en lagstiftning för företagande och mänskliga rättigheter.
  3. Flera svenska kandidater till EU-parlamentet tog inför EU-valet ställning för en lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter.

Civilsamhället och företag kräver en lag

För att sätta press på regeringen att arbeta för en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter har vi under 2019 byggt ett samarbete med svenska företag, vars åsikter väger tungt när det gäller att påverka handelspolitiken. Flera granskningar visar att svenska företag inte gör tillräckligt för att respektera mänskliga rättigheter. När företag agerar handlar det för det mesta om frivilliga initiativ av enskilda företag. Med en så kallad Human Rights Due Diligencelagstiftning (HRDD) som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter får människor ett rättsligt skydd.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade vi redan fått ett flertal svenska företag, stora och små, att ställa sig bakom vårt krav på att utreda en svensk lagstiftning och kräva att regeringen aktivt arbetar för en lag på EU-nivå. Detta trots att vår gemensamma kampanj för en lag inte planeras lanseras förrän under 2020. Arbetet med att ta fram kampanjen pågick under hela 2019. Vi tog bland annat fram budskap för vårt upprop, en kampanjhemsida för insamling av namnunderskrifter, en logotyp samt filmer och budskap till sociala medier. Vårt mål att under 2019 skapa offentlig debatt i frågan kommer att föras vidare till 2020 eftersom den planerade kampanjlanseringen skjutits till dess

Politisk rörelse på området efter konstruktiva samtal

Trots den politiska osäkerheten som rådde i januari förde vi redan då samtal med (dåvarande) CSR-ambassadören. Ett annat tillfälle att tidigt placera denna frågan på den nytillträdda regeringens agenda var vid våra samtal med UD i mars, några av många steg i vår diskussion med UD om en HRDD-lagstiftning som stärktes under senare delen av 2019. Det konstruktiva utbytet, som fortsatt och fördjupats med den nya ambassadören för hållbart företagande och breddats till andra departement, har lett till att regeringen i sin tur har börjat föra samtal med företag om en lag. Även den nya handelsministern har sagt att Sverige inte stänger dörren för lagstiftning på området.

Som förberedelse för vår kampanj har vi under året också jobbat med att få upp frågan på enskilda riksdagsledamöters agenda, både som enskild fråga och som del av exempelvis deras Agenda 2030-arbete. Vi gjorde också en analys av partiers ståndpunkter och bidrog till enstaka motionsinitiativ i frågan. Framför allt riktade vi oss till svenska EU-parlamentskandidater vid EU-valet med frågan om hur de ser på en lagstiftning, något som en majoritet av kandidaterna ställde sig positiva till. Den politiska rörelsen visar att vårt mål för 2019 om att höja kunskapen och öka engagemanget bland beslutsfattare givit resultat.