verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

2021

I verksamhetsberättelsen för 2021 tecknas bilden av en växande och stabil plattformsorganisation, som arbetar långsiktigt och lär och agerar tillsammans. Det bästa betyget på plattformens värde är det stora engagemanget i arbetsgrupper, referensgrupper och nätverk!

I fokus för 2021

2021 lade på många sätt grunden för framtiden genom arbete med ansökningar till Sida och EU och förberedelser för valrörelsen 2022 liksom Sveriges EU-ordförandeskap 2023. Här är några av frågorna som stod i fokus under året:

► Sveriges rapportering till FN om genomförandet av Agenda 2030 på global nivå och vikten av en samstämmig politik.

► Att lyfta miljö- och klimaträttvisa i utvecklingspolitiken, inte minst kopplat till internationella förhandlingar som COP15 och COP26.

► Bevaka, granska och driva på för en EU-lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i all sin verksamhet.

► Att Sveriges och EU:s bistånd är effektivt och når de som behöver det mest.

► Uppdaterad analys och rekommendationer för civilsamhällets demokratiska utrymme globalt.

► Jämställdhet i utvecklingspolitiken.

► Planering och mobilisering inför riksdagsvalet 2022 och Sveriges ordförandeskap i EU 2023.

Nya inriktningsmål

Vår kunniga och engagerade styrelse pekar ut riktningen mot det övergripande målet om en rättighetsbaserad politik för global hållbar utveckling, där de som lever i störst utsatthet står i fokus. Under året antogs en uppdaterad strategi och nya inriktnings- och organisationsmål.