Här hittar du artiklar om EU:s kommande långtidsbugdet, år 2021-2027, och vad som pågår i förhandlingarna.

Nyheter

6 december 2023

EU:s bistånd: Långt kvar till målet om klimatfinansiering

EU och dess medlemsstater behåller sin ställning som världens största biståndsgivare, med en budget som uppgick till 92,8 miljarder euro under 2022. I sin årliga biståndsrapport redogör kommissionen för vilka insatser som finansierats i förhållande till målen.
Läs mer

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

2 oktober 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – oktober 2023

Parlamentet stöder ökad budget och klubbar nya regler efter Qatar-gate, och mångmiljonsatsning mot våld mot kvinnor hade "begränsad effekt". Läs våra EU-nyheter om hållbar global utveckling.
Läs mer

#eu-politik #eu:s budget #jämställdhet

Nyheter

2 oktober 2023

Parlamentet stödjer ökad EU-budget

Europaparlamentet står bakom kommissionens förslag att öka EU:s fleråriga budget, men anser att kommissionens förslag är ett absolut minimum för att möta de många utmaningar som unionen ska hantera. Av de svenska ledamöterna röstade bara MP för ökad budget.
Läs mer

#eu-politik #eu:s budget

Nyheter

4 juli 2023

EU(-nyheter du vill ha koll på - Juli

Ministerrådets överenskommelse om asyl- och migrationspakt kritiseras, EU-kommissionen föreslår ökade anslag för global utveckling och CONCORD Europa granskar genomförandet av GAP III. Läs uppdateringar från EU-nivån kring frågor om rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#eu-politik #eu:s budget

Nyheter

4 juli 2023

EU:s budget till global utveckling ökar

EU-kommissionen föreslår ökade anslag för externa åtgärder och utveckling, men lägger liten vikt vid klimatkrisen och livsmedelsförsörjning. Det framgår av förslaget till reviderad långtidsbudget.
Läs mer

#eu:s budget

Nyheter

5 maj 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – maj

EU:s långtidsbudget ses över i tider av kris, parlamentet klubbar klimatlagar och fördömer dödsstraff, och partneravtalet post-Cotonou motarbetas av Ungern och Polen. Läs det senaste från EU inom rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu-politik #eu:s budget #jämställdhet #migration och utveckling #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

4 maj 2023

Ny chans att nå de Globala målen när EU:s långtidsbudget ses över

Covid-19-pandemin och den ryska invasionen av Ukraina har medfört att framsteg som gjorts för att minska fattigdom och ojämlikheter har rullats tillbaka. Mot denna bakgrund ses EU:s långtidsbudget över, vilket innebär en möjlighet för EU att förnya sitt åtagande att uppnå de Globala målen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu-politik #eu:s budget

Nyheter

24 november 2022

EU-nyheter du vill ha koll på – november

EU är en tung spelare för klimaträttvisa, jämställdhet och Agenda 2030. Här har vi samlat några av den senaste periodens beslut, rapporter och betänkanden på EU-nivå. Läs och få koll!
Läs mer

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

26 oktober 2022

EU-nyheter du vill ha koll på – oktober

EU är en tung spelare för klimaträttvisa, jämställdhet och Agenda 2030. Här har vi samlat några av den senaste periodens beslut, rapporter och betänkanden på EU-nivå. Läs och få koll!
Läs mer

#biståndsbudget #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

AidWatch 2022 (2022)

EU:s bistånd minskade från 0,5 till 0,48 procent av unionens sammanlagda BNI år 2021. Detta samtidigt som hunger och utsatthet ökade kraftigt i pandemins och klimatkrisens spår. Sedan femtio år tillbaka har EU åtagit sig att ge minst 0,7 procent av BNI i internationellt bistånd – men missar fortsatt målet. Samma fyra EU-länder som förra året lever upp till åtagandet: Luxemburg, Sverige, Danmark och Tyskland.
Läs mer

#biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

1 2 3 6