Läs våra senaste nyheter, debattartiklar, analyser, rapporter och rekommendationer om civilsamhällets demokratiska utrymme.

Nyheter

29 mars 2023

LSU vill lyfta ungas röster inom EU

EU:s ungdomsstrategi spelar en viktig roll i att stärka ungas engagemang i civilsamhället. LSU släppte en jämförande rapport om ungdomspolitik och maktrelationer på nationell och EU nivå. LSU arrangerade även EU:s ungdomskonferens tillsammans med Regeringskansliet och MUCF där unga och beslutsfattare samlades för att skapa rekommendationer till Ministerrådet. Sandra Daniel och Johan Gebo, medarbetare på LSU, vill att ungas röster ska lyftas fram mer på EU- och nationell nivå.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Nyheter

29 mars 2023

Parlamentet: EU:s riktlinjer för MR-försvarare bör ses över

Europaparlamentet rekommenderar att EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare ses över. "Vi måste prata mer om de många olika fall där man kan försvara mänskliga rättigheter, om de som stödjer kvinnors rättigheter, om hbtqi-aktivister, om miljöförsvarare, såväl som de som skyddar migranters och asylsökandes rättigheter. De alla förtjänar vårt skydd", säger rapportören Hannah Neumann (De Gröna).
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik

Nyheter

27 februari 2023

Moderaterna ser Ge Plats som viktigt stöd för utlandsmyndigheterna

– Vi tror att biståndet blir mer effektivt om det genomförs med aktörer med lokal kännedom. Vår uppgift är att ha en nära och förtroendefull dialog med civilsamhället, som inte är en homogen grupp utan olika aktörer. Det sa Magdalena Thuresson, M, när CONCORD Sveriges Ge plats-guide lanserades i riksdagen.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Nyheter

27 februari 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – februari

Miljöutskottet har röstat om lagförslaget om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, och utrikesutskottet om en rapport om EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare. Läs det senaste från EU inom rättvis och hållbar global utveckling.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

23 februari 2023

AMAZON WATCH SVERIGE UPPMÄRKSAMMAR URFOLKS RÄTTIGHETER

Klimatdebatterna i EU är många. Amazon Watch Sverige vill lyfta problematiken med frihandelsavtalet Mercosur och vad det innebär för urfolk och miljö. Just nu driver Amazon Watch Sverige projektet #StopEUMercosur för att informera allmänheten om frågan.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #miljö- och klimaträttvisa

Analys

20 februari 2023

Betoning på biståndet i utrikespolitiska debatten

Årets utrikespolitiska debatt blev ovanligt snabbt högintressant för CONCORD Sveriges medlemmar. I partiernas anföranden kom biståndspolitik, feministisk utrikespolitik och civilsamhällets roll upp. Här sammanfattar vi debatten, delar ut beröm, saknar ett par ledamöter och lyfter lovande nykomlingar inom utrikespolitiken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

15 februari 2023

Utrikespolitiska deklarationen - Sverige släpper ambitioner om globalt ledarskap

Utrikesdeklarationen 2023 har starkt fokus på närområdet, och varken Agenda 2030 eller de globala hunger-, fattigdoms- och livsmedelskriserna nämns. Biståndet ska fungera som hävstång för demokrati och handel och det upprepas att klimatbiståndet ska utökas. Här är vår analys.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

13 februari 2023

Ökar biståndet till civilsamhället?

Att andelen bistånd till civilsamhället ska öka är en politisk överenskommelse inom regeringen samt stödparti, bland annat enligt en debattartikel i tidningen Dagen. Regeringen har vid upprepade tillfällen - i budgetpropositionen, riksdagsdebatter, intervjuer och möten - sagt att andelen bistånd till civilsamhället ökar i budgeten för 2023. Samtidigt genomförs stora nedskärningar i anslag ämnade att stärka civilsamhället. Hur hänger det ihop?
Läs mer

#biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

13 februari 2023

Debatt med plats för hela världen

Nu på onsdag, den 15 februari, ska regeringen presentera sin utrikespolitiska deklaration med efterföljande debatt. En högtidsdag för CONCORD Sveriges medlemmar, som uppvaktat politiker och nu laddar för att följa och analysera deklaration och debatt. Här har vi samlat våra mest brännande budskap till riksdag och regering.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

23 december 2022

Regeringens regleringsbrev till Sida för 2023: en första analys

Dagen före julafton publicerades regeringens regleringsbrev till Sida. Eftersom fördelningen av pengar mellan det internationella biståndets budgetposter inte gjordes offentlig i höstens budgetproposition var intresset för regleringsbrevet ovanligt stort. Brevet gav en del svar på vad regeringens reformagenda kommer att innebära i praktiken, men på flera punkter hopar sig frågetecknen. Här följer en första analys.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa