Läs våra senaste nyheter, debattartiklar, analyser, rapporter och rekommendationer inom området migration och utveckling.

Nyheter

17 juni 2013

Migration och utveckling på dagordningen

För att fördjupa den internationella dialogen och samarbetet mellan stater på migrations- och utvecklingsområdet finns det sedan 2007 en mellanstatlig plattform för dialog kallat för det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD). Sverige är under 2013 och halva 2014 ordförande i forumet.
Läs mer

#migration och utveckling