Nyheter

5 maj 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – maj

#agenda 2030 och samstämmighet #eu-politik #eu:s budget #jämställdhet #migration och utveckling #miljö- och klimaträttvisa

EU:s långtidsbudget ses över i tider av kris, parlamentet klubbar klimatlagar och fördömer dödsstraff, och partneravtalet post-Cotonou motarbetas av Ungern och Polen. Läs det senaste från EU inom rättvis och hållbar global utveckling.
Symbol EU-finansiering

NY CHANS ATT NÅ DE GLOBALA MÅLEN NÄR EU:S LÅNGTIDSBUDGET SES ÖVER

Covid-19-pandemin och den ryska invasionen av Ukraina har bidragit till att rulla tillbaka framsteg som gjorts för att minska fattigdom och ojämlikheter. Mot denna bakgrund ses EU:s långtidsbudget över, vilket innebär en möjlighet för EU att förnya sitt åtagande att uppnå de Globala målen.

Läs hela artikeln om revideringen av EU:s långtidsbudget.

Parlamentet klubbar klimatlagar

EU-parlamentet har nyligen antagit flera lagar inom ramen för klimatpaketet Fit for 55, som ska sänka unionens utsläpp med 55 procent fram till 2030. Det handlar bland annat om reformer i systemet för utsläppshandel och en så kallad gränsjusteringsmekanism som gör det möjligt att sätta avgifter på importerade varor där produktionen varit skadlig för klimatet. Parlamentet antog också förslaget att inrätta en fond med stöd till sårbara grupper för att göra en rättvis omställning möjlig.

CONCORD Sverige driver att Sverige och EU visar starkt ledarskap för klimaträttvisa, bland annat genom att drastiskt sänka sina egna utsläpp med minst 75 procent till 2030.

Läs pressmeddelandet från EU-parlamentet och från den svenska regeringen.

Tidigare i vår, den 9 mars godkände rådet slutsatserna att EU:s klimat- och energidiplomati är en central del av EU:s utrikespolitik och betonar EU:s vilja att samarbeta med aktörer i hela världen för att genomföra Parisavtalet, stödja länders anpassning till klimatförändringarnas effekter och öka den kollektiva klimatfinansieringen.

Utvecklingsutskottet: EU måste ge låginkomstländer tillgång till globala marknader

EU-parlamentets utvecklingsutskott (DEVE) har antagit en rapport framtagen av jordbruksutskottet (AGRI) med uppmaningar att säkerställa livsmedelstrygghet och EU-jordbrukets motståndskraft.

I opinionsrapporten uppmanas EU bland annat att:

  • Erkänna att klimatförändringar, biologisk mångfald, livsmedelssäkerhet och hälsa är sammanlänkade och måste åtgärdas tillsammans.
  • Erkänna kvinnorättsorganisationers och kvinnliga jordbrukares roll i att säkerställa livsmedelssäkerhet och definiera lösningar på den bristande jämställdheten i jordbrukssektorn.
  • Förbättra handelsregler och låginkomstländers tillgång till globala livsmedelsmarknader.
  • Öka klimatfinanseringen.

Rapporten väntas gå till omröstning vid parlamentets plenarsammanträde den 31 maj. Kommissionen väntas snart lägga fram ett lagstiftningsförslag om hållbara livsmedelssystem.

Symbol jämställdhet

EU ser över genomförandet av GAP III

Den 12:e maj lanserar kommissionen (DG INTPA) och Sveriges representation till EU en utvärdering av GAP III. Denna tar upp genomförandet på lokal nivå med ett särskilt fokus på ekonomisk egenmakt och agendan för kvinnor, fred och säkerhet. CONCORD Europa släpper i juni en rapport om civilsamhällets rekommendationer.

Symbol jämställdhet

EU-PARLAMENTET FÖRDÖMER DÖDSSTRAFF FÖR HOMOSEXUALITET

Europaparlamentet uppmanar Ugandas president att inte skriva under en lag som bland annat innebär dödsstraff för homosexualitet. Det framgår av en resolution som röstades igenom 19:e april. De svenska Europaparlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (De Gröna), Evin Incir (S&D) och Malin Björk (Vänstergruppen) har debatterat för att EU ska agera mot lagförslaget. Läs hela artikeln.

Symbol migration och utveckling

EU:s migrationspakt: Villkorandet av bistånd tas bort

Parlamentet har röstat igenom fyra lagförslag som är en del av EU:s migrations- och asylpakt, och unionen är därmed ett steg närmare en ny gemensam migrationspolitik. Kopplingen mellan bistånd och migrationspolitik, som mött omfattande kritik, är nu borta i parlamentets förslag.

Nästa steg är att ministerrådet fattar beslut, vilket väntas ske i juni. Därefter väntar förhandlingar mellan rådet och parlamentet. Pakten planeras vara färdig i början av 2024.

Parlamentets beslut, som är framförhandlat av den svenska moderaten Tomas Tobé, har stött på patrull hos den svenska Moderatledda regeringen med stödparti, där migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) har lovat att genom ministerrådet se till att förslaget i dess nuvarande form inte går igenom.

Läs mer här eller här.

Symbol EU-finansiering

Partneravtal med Afrika, Västindien och Stillahavsområdet bromsas av Polen och Ungern

Det formella partnerskapsavtalet post-Cotonou mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (OAPS) förhandlades fram 2020, och väntar nu på godkännande av EU:s medlemsländer genom rådet. Avtalet formar politiska, sociala och ekonomiska förbindelser mellan över 100 länder.

Ungerns oro över att avtalet skulle innebära rättslig skyldighet kring sexuella rättigheter och migration har försenat processen avsevärt. Ungerns utrikes- och handelsminister Péter Szijiártó har nu sagt att de kommer att släppa sitt veto mot avtalet efter att ha fått försäkringar från kommissionen om att det inte kommer frånta nationella regeringen befogenheter kring migrationskontroll och sexuella rättigheter.

Nu ligger dock EU:s undertecknande av avtalet i Polens händer, som ska ha satt sig på tvären kring frågor om handel med spannmål.

Läs mer:

After Cotonou: Towards a new agreement with the African, Caribbean and Pacific states

Hungary will sign EU’s Africa-Pacific trade deal after amendments, says minister | Reuters

Hungary drops EU-Africa treaty veto after guarantee on sexual rights – EURACTIV.com

Brussels Playbook: Rates day — Poland’s gambit — Trump’s not big in Ireland – POLITICO