Här hittar du information, exempelvis nyheter och rapporter, om att söka och handlägga EU-bidrag för projekt inom EU:s utvecklingssamarbete.

Nyheter

20 september 2022

Driv ett informationsprojekt om EU:s roll i världen!

Kan din organisation öka allmänhetens kunskap om Sveriges ordförandeskap i EU och dess betydelse för globala frågor, bistånd och Agenda 2030? Eller vill du hjälpa andra organisationer att engagera sig i EU-politik? Nu kan medlemmar i CONCORD Sverige söka projektfinansiering.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #stöd om eu-bidrag

Uttalande

2 februari 2022

Brev gällande Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet i EU

Vi har skickat ett brev till UD med anledning av Sveriges kommande ordförandeskap i Europeiska Unionens råd. I brevet delar vi med oss av specifika och konkreta synpunkter och förslag inom fem områden som vi ser som prioriterade inför och under Sveriges ordförandeskap.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #biståndsdebatten i media #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-valet #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #migration och utveckling #miljö- och klimaträttvisa #stöd om eu-bidrag

Nyheter

25 augusti 2017

Nya möjligheter att söka EU-finansiering

Nu annonserar EU-kommissionen, genom ett ”call for proposals”, om möjligheten att söka bidrag för projekt som syftar till att förebygga sexuellt och gender-baserat våld mot kvinnor och flickor, och öka tillgången till SRHR-insatser i EU:s partnerländer för utvecklingssamarbete.
Läs mer

#stöd om eu-bidrag

EU funding delivery mechanisms (2016)

En av strategierna för EU:s utvecklingssamarbete under 2014-2020 är att skapa större variation i sätten som EU ger finansiering. Det som tidigare mest varit projektstöd ska nu även innehålla programstöd, fortsättningsbidrag, mer vidareförmedling till mindre projekt, speciella ”trust funds” och andra nyheter.
Läs mer

#stöd om eu-bidrag

Nyheter

2 mars 2016

Ny studie: Förändringar i EU:s finansiering

EU har skapat en större variation i sätten att bidra med finansiering i utvecklingssamarbetet. Det som tidigare mest var projektstöd ska nu även bli fortsättningsbidrag, trust funds och programstöd. CONCORD har tagit fram en ny studie som reder ut de nya finansieringsformerna.
Läs mer

#stöd om eu-bidrag