Läs våra senaste nyheter, debattartiklar, analyser, rapporter och rekommendationer inom området migration och utveckling.

Uttalande

17 oktober 2018

Brev till EU-ledarna: förhandla för en human migrationspolitik

På torsdag den 18 oktober träffas EU:s ledare för att förhandla om unionens framtida gemensamma migrationspolitik. Förslagen som ligger på förhandlingsbordet är mycket oroande. Därför skickar CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa idag ett brev till EU:s ledare med uppmaning om att de måste stå upp för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter under förhandlingarna.
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

4 september 2018

Politiker, världen är ert ansvar!

Nyckelpolitiker inom riksdagspartier från höger till vänster på den politiska skalan ställer sig bakom civilsamhällets politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. För att lösa de kriser som världen står inför måste globala frågor genomsyra hela partiernas politik och ges extra fokus efter valet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Nyheter

3 september 2018

På gång under hösten

Hur funkar det med regeringsbildande och budgetförhandlingar efter riksdagsvalet? Vilka viktiga processer kopplat till globala utvecklingsfrågor sker på svensk, europeisk och FN-nivå under hösten? Få svar och hitta viktiga datum för resten av 2018.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Nyheter

5 juli 2018

Engagerad partiutfrågning i Almedalen

Globala frågor om jämställdhet, Agenda 2030, bistånd, migration och EU:s budget stod i centrum när företrädare för S, M, MP, C, V, L och KD debatterade vid ett fullsatt seminarium i Almedalen. Till grund för utfrågningen var valmanifestet #hjärtavärlden som 41 organisationer tagit fram. Se hela seminariet i efterhand eller läs en sammanfattning.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Världen i politiken (2018)

De svenska riksdagspartierna saknar konkret politik för flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. Det visar denna unika granskning av CONCORD Sverige som kartlagt hur riksdagspartiernas politik matchar kraven i civilsamhällets globala valmanifest #hjärtavärlden.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling #världen i politiken

Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: migration

Idag befinner sig över 65 miljoner människor på flykt från förtyck, förföljelse, väpnad konflikt och könsrelaterat våld världen över. Bristen på säkra och lagliga vägar gör att dessa människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare.
Läs mer

#migration och utveckling #politiska krav i valrörelsen

Video

19 mars 2018

Politikerdebatt: Vad står på spel med EU:s nya asylsystem?

Var går Sveriges gräns i förhandlingarna om EU:s gemensamma asylsystem? Kommer Sverige rösta för förslagen även om det innebär att vi aldrig mer kan återgå till en human asylpolitik? Vi kräver tydliga svar på vårt seminarium med företrädare för S, L, V och MP.
Läs mer & se videon

#migration och utveckling

Debatt

19 mars 2018

Asylrätt: Regeringen gömmer sig bakom EU

Nu går EU in i slutförhandlingarna kring unionens gemensamma asylregler. Förhandlingarnas utfall är avgörande för huruvida Sverige kommer att kunna återgå till sin ordinarie asyllagstiftning. Därför kräver nio organisationer i CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp tydliga svar från regeringen – kommer Sverige rösta för de nya reglerna även om det innebär försämrade rättigheter för människor på flykt och att vi aldrig mer kan återgå till vår ordinarie och mer humana asylpolitik?
Läs mer

#migration och utveckling

Partnership or Conditionality? (2018)

Hur spenderar och fördelar EU pengar i Afrika när det kommer till migration? Används medlen för utvecklingssyften? Hjälper de migranter och flyktingar? Genom att titta på en av EU:s främsta finansieringsinstrument för migration, EU Emergency Trust Fund for Africa, analyserar denna rapport implementeringen av finansieringsinstrumentet i tre partnerländer: Libyen, Niger och Etiopien.
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

7 december 2017

EU, bidra inte till att migranter fängslas i Libyen

Vi kräver att Sveriges migrationsminister vid EU:s ministermöte i Bryssel den 7 december gör allt för att EU:s kommande gemensamma asylsystem inte ska montera ner asylrätten och skyddet för människor på flykt. V kräver också att EU genast upphör med sitt stöd till den libyska kustbevakningen som bidrar till att fängslandet av migranter ökar i Libyen.
Läs mer

#migration och utveckling