Läs våra senaste nyheter, debattartiklar, analyser, rapporter och rekommendationer inom området migration och utveckling.

Utdrag

15 december 2016

Öppet brev: var står Sverige i migrationsfrågan i EU?

Var står Sverige i utformandet av EU:s migrationspolitik? Inför EU-toppmötet den 15-16 december skriver CONCORD Sveriges expertgrupp för migration ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven.
Läs mer

#migration och utveckling

Uttalande

13 december 2016

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven om EU:s flyktingpolitik

Vi vill uttrycka vår djupa oro över den riktning som EU:s flyktingpolitik är på väg att ta. Du har flera gånger talat om vikten av att EU står för en solidarisk flyktingpolitik, en inställning vi delar och välkomnar. Samtidigt är det för oss otydligt hur Sverige i praktiken arbetar för att EU:s flyktingpolitik ska vara just solidarisk. Vi önskar därför ett klargörande kring Sveriges position och agerande i tre viktiga frågor.
Läs mer

#migration och utveckling

Uttalande

25 november 2016

Brev till Isabella Lövin inför EU-möte

Den 28 november träffas EU:s biståndsministrar för ett möte i Bryssel. Inför mötet uppmuntrar CONCORD Sverige Isabella Lövin att verka för en övergripande EU-strategi för Agenda 2030 och ett effektivt bistånd som inte villkoras eller urholkas.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Debatt

20 oktober 2016

Sverige, bidra inte till inhumana flyktinguppgörelser

Inför mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer vädjar idag medlemsorganisationer i CONCORD Sverige till statsminister Stefan Löfven och Sverige att inte bidra till en politik som försvårar för människor att lämna krig och konflikt.
Läs mer

#migration och utveckling

Uttalande

18 oktober 2016

Öppet brev till EU:s ledare om migrationsfrågan (eng)

Over the last few months, there has been a notable worrying shift whereby EU development cooperation is being directed towards addressing the root causes of migration, implying that migration is a ‘problem’ to be ‘solved’ or a ‘threat’ to be stopped.
Läs mer

#migration och utveckling

Nyheter

14 oktober 2016

Bistånd och migration - nya trender i EU:s utvecklingspolitik

EU:s bistånd präglas i allt större utsträckning av den säkerhets- och migrationspolitiska agendan. Under det senaste året har vi sett unionen utlova bistånd och handelsfördelar till länder som stävjar migration och hota med ”konsekvenser” för de som inte samarbetar. Om detta handlade CONCORD Sveriges seminarium ”Utveckling, migration och säkerhet – vad händer inom EU?”.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Uttalande

16 september 2016

Ta ansvar för flyktingar både i Sverige och globalt, Löfven!

I veckan hålls FN:s högnivåmöte om migranter och flyktingar i New York där Sverige är en av initiativtagarna. Det globala engagemanget för en ansvarsfull migration är välkommet, men Sverige måste också se över sin egen politik, skriver 11 organisationer i ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven.
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

28 juni 2016

Debatt: Låt EU stå för mänskliga rättigheter

Den 28-29 juni träffar statsminister Stefan Löfven sina EU-kolleger för att diskutera EU:s flyktingpolitik. I en debattartikel i SvD uttrycker 11 organisationer oro över att EU vill samarbeta med Libyen för att hindra människor att söka asyl i EU istället för att skapa lagliga vägar in i Europa.
Läs mer

#migration och utveckling

Uttalande

27 juni 2016

130 organisationer djupt oroade över EU:s flyktingpolitik

At the upcoming European Council, European Union (EU) leaders will discuss the European Commission’s Communication on a new Partnership Framework with third countries. The Communication proposes an approach which aims to leverage existing EU and Member States' external cooperation instruments and tools in order to stem migration to Europe. We are gravely concerned about the direction the EU is taking.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #migration och utveckling

Uttalande

17 juni 2016

Vädjan till riksdagen: sätt mänskliga rättigheter först!

På tisdag avgör Sveriges riksdag framtiden för det hårt kritiserade lagförslaget om åtstramningar i flyktingpolitiken. Medlemmar i CONCORD Sveriges expertgrupp för migration oroas starkt över lagens konsekvenser och vädjar till riksdagen: stå upp för mänskliga rättigheter och rösta nej.
Läs mer

#migration och utveckling