Nyheter

7 mars 2019

Dialogmöte mellan medlemmar i CONCORD Sverige och utrikesdepartementet

Stormöte om EU:s framtid

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Låt inte EU:s egna säkerhets- och migrationspolitiska intressen ta över i unionens framtida biståndsarbete. Det var ett av budskapen då 14 av CONCORD Sveriges medlemmar i tisdags träffade bland annat biståndsministerns statssekreterare och representanter för Utrikesdepartementet för ett dialogmöte om EU:s utvecklingspolitik.

Per Olsson Fridh och Björn Hummerdal, statssekreterare respektive politiskt sakkunnig hos biståndsministern, och sakkunniga från olika enheter på UD deltog vid det återkommande dialogtillfället för CONCORD Sveriges medlemmar som hålls två gånger per år. Mötet som handlar om EU:s arbete med utvecklingspolitiska frågor fokuserade denna gång på unionens kommande långtidsbudget. Budgeten för år 2021-2027 förhandlas nu inom unionen och kommer få stor effekt på framtida satsningar för hållbar utveckling globalt.

– Dessa möten är en viktig möjlighet för våra medlemmar att föra fram gemensamma budskap till nyckelpersoner på UD. Vi får också visa på den starka enighet som finns bakom våra budskap, säger Madeleine Winqvist, policysamordnare på CONCORD Sverige.

Under mötet lyfte CONCORD Sveriges medlemmar bland annat tre viktiga budskap:

  • Fattigdomsbekämpning är en av flera konkurrerande målsättningar för EU:s kommande biståndsbudget, när det borde vara det övergripande målet. Att EU även blandar in mål om att gynna sin egen säkerhetspolitik, och skapar möjlighet för en migrationspolitik som hindrar människor på flykt från att komma till Europa, är mycket oroande. Sverige har en viktig roll i att stå emot denna trend i förhandlingarna.
  • Jämställdhetsarbete, till exempel för sexuella och reproduktiva rättigheter och emot könsrelaterat våld, är ett område där Sverige måste ta på sig ledarrollen och söka smarta allianser inom EU för att få genomslag.
  • Hoten mot demokratin och civilsamhällets utrymme måste uppmärksammas i EU:s biståndsdel av budgeten. Unionen behöver erkänna civilsamhället som en viktig aktör i genomförandet av utvecklingssamarbetet. Dessutom måste hoten mot civilsamhällets demokratiska utrymme bli en prioriterad fråga att arbeta emot i EU:s framtida biståndsarbete.

Flera av budskapen bekräftades av biståndsministerns statssekreterare Per Olsson Fridh. Sverige tänker fortsätta stå upp för att fattigdomsbekämpning ska vara målet för EU:s biståndspolitik, inte den säkerhetspolitiska agendan som dominerar debatten i EU. Sverige ser sig också ha en ledarroll i att arbeta för både jämställdhet och klimat i förhandlingarna. Regeringen vill bland annat driva på att EU blir en tydlig motvikt mot länder som arbetar emot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

– Det var ett positivt möte med stort deltagande från civilsamhället och bred representation med både politiskt tillsatta och tjänstemän. Mötet var ett bra tillfälle för att öka kunskapen om EU:s budget och vad som faktiskt står på spel, säger Madeleine Winqvist, policysamordnare, CONCORD Sverige.

Vill du veta mer om EU:s budget och vad som står på spel?

EU:s budget i fokus