Läs våra senaste nyheter, debattartiklar, analyser, rapporter och rekommendationer inom området migration och utveckling.

Nyheter

30 augusti 2017

Ännu mer bistånd till Libyens kustbevakning

Under sommaren har EU utökat sitt stöd till Libyens kustbevakning med 46 miljoner euro, biståndsmedel som tas från EU:s Trust Fund for Africa. Det utökade samarbetet med Libyens kustbevakning görs trots att FN-rapporter visat att kustbevakningen vid upprepade tillfällen öppnat eld mot, skjutit sönder och sänkt migrantbåtar.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Uttalande

17 maj 2017

Brev till minister Isabella Lövin inför Rådet för utvecklingsfrågor 19 maj

EU:s nya utvecklingspolicy behöver representera unionens vision för att bidra till en hållbar utveckling och uppfylla Agenda 2030. Det är ett tillfälle för Sverige och övriga medlemsländer att säkerställa att europeiskt utvecklingssamarbete utgör ett verktyg för att utrota fattigdomen, bekämpa orättvisor, stärka människors rättigheter, och skydda vår planet. Ert beslut på rådsmötet är viktigt för att garantera att EU inte använder biståndet utifrån andra målsättningar och intressen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Debatt

6 april 2017

Skrota den tillfälliga asyllagen!

Den nya tillfälliga asyllagen – tagen av Sveriges uttalat feministiska regering – bortser från kvinnors och barns skyddsbehov. Det skriver sju medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp i ett debattinlägg med anledning av Socialdemokraternas kongress i Göteborg.
Läs mer

#migration och utveckling

Nyheter

20 mars 2017

Vi står upp för ett öppet Europa

Romfördraget firade 60 år den sista helgen i mars. Det uppmärksammades av EU:s stats- och regeringschefer, men också av civilsamhället som manifesterade för ett rättvist, hållbart och öppet Europa.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

Debatt

9 mars 2017

Bevara möjligheten till permanenta uppehållstillstånd

Om förslagen till EU:s nya gemensamma asylsystem antas innebär det att delar av den tillfälliga asyllagen som den svenska regeringen antog förra sommaren blir permanenta. Därför uppmanar 18 organisationer regeringen att säkerställa att förslagen inte blir verklighet så att Sverige kan återgå till ordinarie humana asyllagstiftning.
Läs mer

#migration och utveckling

Uttalande

8 mars 2017

Öppet brev om migration till EU:s stats- och regeringschefer (eng)

With xenophobic populism on the rise across Europe and the globe, this is an appeal for leadership to uphold the rights and values that have been founding principles of the European Union for 60 years. Together, we need to prevent legitimate concerns about migration management from being hijacked and used to derail the European project.
Läs mer

#migration och utveckling

Uttalande

22 februari 2017

Brev till EU:s statschefer: Libyensamarbetet riskerar bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter

Idag uppvaktar vi tillsammans med 70 internationella organisationer stats- och regeringschefer i hela EU med ett gemensamt brev där vi uttrycker djup oro över EU:s beslut om migrationssamarbete med Libyen. I brevet lyfter vi att samarbetet riskerar att leda till allvarliga kränkningar av migranters och flyktingars mänskliga rättigheter.
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

8 februari 2017

Dags att ändra riktning på EU:s flyktingpolitik

I dag träffas EUs ministrar för att utvärdera den ett år gamla handlingsplanen för migrationssamarbetet med afrikanska länder. Mötet äger rum bara några dagar efter det kontroversiella beslutet om samarbete med Libyen. CONCORD Sveriges expertgrupp för migration uppmanar ministrarna att omedelbart ändra riktning på den förda politiken, från att stänga EUs yttre gränser till att stå upp för migranters och flyktingars mänskliga rättigheter. 
Läs mer

#migration och utveckling

Debatt

3 februari 2017

EU-samarbete med Libyen kan medföra stora risker för migranter

EU vill stoppa migranter från att ta sig till Europa över Medelhavet och diskuterar nu en överenskommelse med Libyen. Ett sådant samarbeta kan innebära stora risker för upprätthållandet av mänskliga rättigheter.
Läs mer

#migration och utveckling

Rekommendationer

22 januari 2017

Rekommendationer för en ny European Consensus on Development (eng)

Overall, the new European Consensus on Development provides an opportunity to define the shared objectives, values and principles to which the EU and its Member States have committed in their adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development and constitutes a strong foundation for a joint approach to sustainable development in the next decade.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling