Nyhet

3 september 2018

På gång under hösten

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Hur funkar det med regeringsbildande och budgetförhandlingar efter riksdagsvalet? Vilka viktiga processer kopplat till globala utvecklingsfrågor sker på svensk, europeisk och FN-nivå under hösten? Få svar nedan och hitta viktiga datum för resten av 2018.

Denna höst ligger mycket fokus på riksdagsvalet, och regerings- och budgetförhandlingarna som följer. Exakta datum för när saker händer beror på när en regering finns på plats, men här är några hållpunkter:

9/9                    Valdag
24/9                  Riksdagens arbetsår börjar – bland annat upprop och val av talman
25/9                  Ceremoni för riksmötets öppnande – propositionsförteckning publiceras
2/10                  Val till riksdagens utskott (senast). Ordförande för respektive utskott väljs därefter på första sammanträdet.
Okt (tbd)          Regeringsförklaring (presenterades 3 oktober 2014)
Okt (tbd)          Budgetförslag för 2019 (presenterades 23 oktober 2014)
1/10-10/11     Allmän motionstid (preliminär tid, beror på regeringsförhandlingarna)

Budgetprocess och motionstid

Regeringsskifte: regeringen måste lämna sitt budgetförslag senast tre veckor efter att den tillträtt, dock senast den 15 november. Om ingen ny regering tillträtt den 15 november är det en övergångsregering som lämnar budgetförslaget, och när en ny regering sedan tillträtt har den möjlighet att komplettera budgetförslaget genom ändringsförslag.

Regeringsförklaring och budgetproposition: tidpunkter för dessa beror på regeringsbildning, men en jämförelse kan göras med 2014 då det var regeringsskifte. Då presenterades regeringsförklaringen den 3 oktober och budget den 23 oktober (2014 ägde riksdagsvalet rum fem dagar senare än i år).  Om det inte sker ett regeringsskifte måste sittande regering lämna sitt budgetförslag senast två veckor efter riksdagens öppnande. Riksmötets öppnade äger rum den 25 september, och alltså skulle sittande regering behöva lämna budgetförslaget senast 9 oktober.

Motionstid: Denna tid beror på ovanstående, men även här är det relevant att titta på hur det såg ut 2014. Då började den allmänna motionstiden 29 september och avslutades 10 november.

Andra datum under hösten

Nedan finns några av de viktigare händelserna i höst på svensk, europeisk och FN-nivå kopplat till våra prioriterade frågor:

September:

14/9                 Informellt EU-biståndsministermöte
18-25/9           Öppnande av FN:s generalförsamling (UNGA)
25/9                 Årsdag för Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling
24 el 25/9       Dialogmöte med UD:s olika enheter om höstens utvecklingspolitiska frågor på EU-nivå

Oktober:

3/10                CONCORD Sveriges policyforum, fokus på eftervalsanalys och arbete
4/10                Möte OECD om Sveriges biståndsstatistik
15/10              Möte EU:s utrikesministrar
17/10              Sidas utvecklingsforum: Tillväxt inom planetens gränser – hur kan biståndet bidra?

17/10              Internationella dagen för utrotande av fattigdom
18/10              Möte Europeiska rådet
Mitten okt (tbd) Lansering av årets AidWatch-rapport

November:

15-17/11        Mänskliga rättighetsdagarna
26/11              Möte EU:s biståndsministrar

December:

5/12               OECD/DAC-möte (senior level meeting)
10/12             Möte EU:s utrikesministrar
10/12             Internationella dagen för mänskliga rättigheter
13-14/12       Möte Europeiska rådet

Utöver dessa datum arrangerar CONCORD Sverige flera seminarier och workshops under hösten. Vi planerar bland annat informationsmöten om förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, seminarium om EU:s migrationspolitik, en metodworkshop om Agenda 2030, och seminarier om EU:s bistånd och utvecklingsfinansiering. Datum och inbjudningar för dessa aktiviteter skickas ut framöver och ni kommer kunna hitta dem i vår kalender.