Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Sep
18
tis
Utbildning: Söka EU-bidrag @ Andreassalen i Andreaskyrkan
Sep 18 kl. 09:00 – Sep 20 kl. 15:00

Utbildningsmöjlighet för medlemmar i CONCORD Sverige

Jobbar du med att hitta nya möjligheter till EU-finansiering eller andra delar i en ansökningsprocess som att skriva eller stötta kollegor med att skriva EU-ansökningar?

Vi hjälper dig att lära känna EU bättre som givare och navigera för att hitta finansieringsmöjligheter som passar din organisation. Under kursen får du veta mer om hur en ansökan är uppbyggd och vad som krävs för att göra den framgångsrik. Utbildningen är kostnadsfri.

Metoderna vi använder under kursen bygger på praktiska övningar och lärdomar från ett antal olika europeiska biståndsorganisationers kursmaterial om EU-finansiering.

Ur innehållet:

  • EU som biståndsgivare
  • Olika EU-program att söka finansiering från
  • EU-delegationernas roll
  • Calls for proposals och EU:s riktlinjer
  • Partnerskap
  • Concept notes
  • Logframe
  • Budget
  • Fullständig ansökan

Tider:

Tis 18/9: 09.00-16.00
Ons 19/9: 09.00-16.00
Tors 20/9: 09.00-15.00

Anmälan:

Anmäl dig senast 11 september till madeleine.winqvist@concord.se

övrigt:

Om alla kursdeltagare talar svenska kommer kursen att hållas på svenska med visst material på engelska. Om någon organisation anmäler icke-svenskspråkiga deltagare så kommer kursen att hållas på engelska.

Välkommen!