Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Jul
2
mån
Politikerdebatt i Almedalen: Hur ser partierna på globala frågor? @ Sverige i Världen (Sidas scen)
Jul 2 kl. 16:00 – 17:45

Vi går på djupet och ställer partierna till svars. Vilka är de stora skiljelinjerna? Vilka visioner finns för genomförandet av Agenda 2030? Vilken roll ska Sveriges internationella bistånd ska spela och hur vill partierna arbeta för en feministisk utrikespolitik?

De politiska partierna behöver ta ställning och flytta fram positionerna för att vi ska nå en global hållbar utveckling. Globala utvecklingsfrågor måste också få en plats i valrörelsen! Under seminariet vill vi få konkreta svar för att kunna hålla partierna ansvariga under kommande mandatperiod.

Partiutfrågningen är en del av #hjärtavärlden som 51 organisationer idag står bakom.

Partirepresentanter:

Maria Anderson Willner, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna
Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, Centerpartiet
Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Yasmine Posio Nilsson, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Sofia Damm, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Joar Forssell, riksdagskandidat, Liberalerna och ordförande i LUF

Utfrågare:

Erik Lysén, internationell chef Svenska kyrkan
Annelie Andersson, projektledare politisk påverkan och analys Naturskyddsföreningen

Arrangörer

51 organisationer bakom #hjärtavärlden, under samordning av CONCORD Sverige: ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Barnfonden, Caritas Sverige, Diakonia, Erikshjälpen, Fair Action, FIAN Sverige, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen för Fairtrade Sverige, Hand in Hand, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, Islamic Relief Sverige, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Läkare i världen, Läkarmissionen, MyRight MÄN, Naturskyddsföreningen, Nordisk Hjälp, Olof Palmes Internationella Center, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSU, Rädda Barnen, Silc, SOS Barnbyar, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Sveriges kristna råd, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union, Vi-skogen, Världsnaturfonden WWF, WaterAid och We Effect.

Seminariet kommer att livesändas på webben. Sidan uppdateras löpande med information.

Jul
3
tis
Frukostmingel i Almedalen: Tillsammans ger vi världen plats i valrörelsen #hjärtavärlden @ Trumpetarbacken 4, i trädgården
Jul 3 kl. 08:30 – 10:00

Är du på plats under Almedalsveckan på uppdrag av någon av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer? Kom och träffa oss och andra medlemmar!

Ett bra tillfälle att känna delaktighet i vårt gemensamma valarbete #hjärtavärlden och få koll på CONCORD Sveriges och andra organisationers aktiviteter i Almedalen. Vi bjuder på frukostmacka, kaffe/te och trevliga samtal.

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Almedalen: Politik för ett hållbart livsmedelssystem, vem tar ansvaret? @ Syregården
Jul 3 kl. 14:00 – 15:00

Seminariet arrangeras av Afrikagrupperna, Fian, Framtidsjorden, Svalorna Indien Bangladesh, Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner i samarbete med CONCORD Sverige.

I det globala livsmedelssystemet har makten över maten, från frö till butik, koncentrerats till ett fåtal transnationella företag. Hur behöver politiken förändras på såväl lokal, europeisk och global nivå för att utforma ett system där vi kan producera mat på ett sätt som håller i längden?

Mat är en mänsklig rättighet och en hållbar produktion är nära sammankopplad med mänskliga rättigheter. Flera av de globala målen för hållbar utveckling har en nära koppling till rätten till mat och hur livsmedel produceras. I det globala livsmedelssystemet har makten över maten, från frö till butik, koncentrerats till ett fåtal transnationella företag. Det storskaliga jordbruket utarmar jordarna och är en av de största klimatbovarna. Allt fler röster höjs nu mot denna storskaliga modell.

Omställning till en agroekologisk modell är ett hållbart alternativ som förespråkas av jordbrukare, akademi och civilsamhälle både i nord och syd och lyfts även i flera FN rapporter. Modellen kräver dock förändringar inom flera politikområden. Hur behöver politiken förändras på såväl lokal, europeisk och global nivå för att utforma ett system där vi kan producera mat på ett sätt som håller i längden för såväl människa som miljö? Detta samtal sker i samarbete med CONCORD.

Medverkande

Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna
Rasmus Klocker Larsen, Research fellow, Stockholm Environment Institute
Maria Andersson Willner, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot, Centerpartiet

 

Jul
4
ons
Almedalen: Vägval för S i biståndspolitiken @ Almedalen
Jul 4 kl. 16:30 – 17:15

CONCORD Sverige medverkar i Tankesmedjan Tiden och Palmecentrets seminarium.

Tankesmedjan Tiden och Olof Palmes Internationella Center släpper en helt ny rapport på temat ”detta är utmaningarna för Socialdemokraterna inom biståndspolitiken”.

Vilka värderingar ska ligga till grund för Socialdemokraternas biståndspolitik? Och hur ska den framtida politiken se ut, med tanke på klimatförändringar, migration och en förändrad politisk omvärld? Det är några av de frågor som tas upp i rapporten och som diskuteras i ett panelsamtal.

Medverkande

Jesper Bengtsson, författare till rapporten
Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center
Åsa Thomasson, policysamordnare, CONCORD Sverige

Fler namn tillkommer.

Samtalsledare

Elin Ylvasdotter, skribent och debattör, Tankesmedjan Tiden

Arrangör

Tankesmedjan Tiden och Olof Palmes Internationella Center

Välkommen!

Almedalen: Kvinnors deltagande, avgörande för att nå hållbarhetsmålen @ Sverige i Världen (Sidas scen)
Jul 4 kl. 17:00 – 17:45

CONCORD Sverige medverkar i Hungerprojektets seminarium.

De globala målen ska vara uppnådda 2030, och jämställdhet är nyckeln till framgång. Hur säkerställer vi ett jämställdhetsarbete som verkligen ger alla samma rätt att komma till tals? Och hur kan näringslivet, civila samhället och politiken samarbeta för att skynda på utvecklingen?

År 2030 ska världen vara i hamn med 17 globala mål: extrem fattigdom ska vara utrotat, ojämlikheter och orättvisor ska ha minskat, fred och rättvisa är främjat och klimatkrisen är löst. En viktig förutsättning för att vi ska uppnå målen är att kvinnor får samma utrymme som män på beslutsfattande positioner, inom politiken och i näringslivet. Hur kan vi tillsammans arbeta för ökad representation av kvinnor inom olika delar av samhället? Hungerprojektet har verksamhet i 12 länder och arbetar för att stärka kvinnor inom alla dessa områden. Vilka lärdomar kan vi få från arbetet i Sverige? Hur säkerställer vi ett meningsfullt deltagande på alla nivåer i samhället där kvinnor verkligen får sin röst hörd? Och vilken betydelse har ett jämställt näringsliv i arbetet med de globala målen?

Medverkande

Silvia Ernhagen, vd, Hungerprojektet
Tove Dahlgren, vd, AllBright
Maria Weimer, riksdagsledamot, (L)
Sofia Svarfvar, moderator, CONCORD Sverige

Arrangör

Hungerprojektet

Jul
5
tor
Almedalen: Demokrati i kris, så vänder vi utvecklingen @ Sverige i Världen (Sidas scen)
Jul 5 kl. 13:00 – 13:45

CONCORD Sverige medverkar i Sidas seminarium om situationen för demokratin i världen

Inom biståndet är demokratiutveckling ett av de mest prioriterade områdena. Ändå ser vi hur det demokratiska utrymmet i världen krymper från år till år. Hur kan vi förstå den negativa trenden och hur förhåller vi oss till den? Vilka lösningar står till buds och hur kan samverkan ske? Svenska aktörer berättar om sitt arbete och ger exempel på lyckade insatser.

Medverkande

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida
Sofia Tuvestad, policysamordnare, CONCORD Sverige
Sten Hagberg, professor kulturantropologi, Uppsala Universitet
Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision
Jesper Bengtsson, moderator

Arrangör

Sida

Seminariet kommer att livesändas på webben. Sidan uppdateras löpande med information.

Almedalen: Isabella Lövin på dejt med världen @ Sverige i Världen (Sidas scen)
Jul 5 kl. 18:00 – 18:45

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete tillika vice statsminister ska gå på dejt med världen. Första dejten kan vara nervig, men världen vet precis vad hen vill ha – kärlek, i form av tydliga svar på de krav som 51 organisationer ställer i det globala valmanifestet #hjärtavärlden.

Den frågvisa dejten vill veta vad ministerns utrikesdrömmar är och varför det var viktigt för henne att reagera mot Trumps Global Gag Rule. För världen är det också viktigt med en feministisk utrikespolitik. Vad gör ministern för att flickor själva ska kunna bestämma vem de blir kära i och vara tillsammans med?

Ministerns dejt, alltså världen, representeras av Georg Andrén, ordförande i CONCORD Sverige. Uppstår kärlek? Kommer Isabella Lövin att #hjärtavärlden? Publiken avgör.

Välkommen!

Ge världen en plats i valrörelsen – läs mer på www.hjärtavärlden.nu

Arrangör

Medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet: Afrikagrupperna, Diakonia, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, kvinna till Kvinna, Läkare i Världen, MÄN, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union, WaterAid och We Effect.

Seminariet kommer att livesändas på webben. Sidan uppdateras löpande med information.