Debatt

4 september 2018

Politiker, världen är ert ansvar!

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Nyckelpolitiker inom riksdagspartier från höger till vänster på den politiska skalan ställer sig bakom civilsamhällets politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. För att lösa de kriser som världen står inför måste globala frågor genomsyra hela partiernas politik och ges extra fokus efter valet.

Fattigdom, hoten mot demokratin, klimatkrisen och andra kriser som tvingar människor att fly är några av många exempel på globala utmaningar som partierna i Sverige aktivt måste ta sig an efter valet. För att ge globala frågor en plats i valrörelsen frågade 51 organisationer bakom valmanifestet #hjärtavärlden, utvalda riksdagspolitiker om de ställer sig bakom våra krav för en rättvis och hållbar global utvecklingspolitik

Nu har vi fått svar och kan konstatera att 20 politiker med ansvar för nyckelområden för en hållbar global utveckling valt att offentligt ställa sig bakom manifestet #hjärtavärlden. Politikerna som tillfrågats är till exempel partiernas talespersoner för utrikes-, migrations- eller miljöfrågorna. Civilsamhällets krav som politikerna sluter upp bakom är att de ska föra en politik som:

  • Står upp för människors rätt att göra sina röster hörda i en tid då hoten ökar mot försvarare av mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.
  • Skapar en hållbar, fredlig och rättvis utveckling så att de Globala målen uppfylls till år 2030, där all politik sätter mänskliga rättigheter först när intressekonflikter uppstår.
  • Påskyndar arbetet för att minska våra klimatpåverkande utsläpp, oavsett i vilket land de sker, och ökar stödet till låginkomstländer som drabbas hårt av klimatförändringarna.
  • Ökar jämställdheten och står upp för allas lika rättigheter genom en verkligt feministisk utrikespolitik.
  • Fortsätter att lägga 1 procent av BNI på internationellt bistånd. Pengarna ska användas på ett sätt som värnar om biståndets unika roll för att bekämpa fattigdom och främja en hållbar, demokratisk utveckling.
  • Står upp för en human migrations- och flyktingpolitik, försvarar asylrätten och skapar säkra och lagliga vägar in i Europa.

Politikerna som står bakom kraven i #hjärtavärlden kommer från både höger och vänster på den politiska skalan. Bredden visar att det finns förutsättningar för partierna att efter valet nå nya överenskommelser och bygga vidare på den globala utvecklingspolitik som de redan enats om.

Att det inom riksdagspartierna finns politiker som, precis som vi i civilsamhället, vill säkerställa att Sverige bidrar till politiska lösningar på global nivå är viktigt. Deras arbete med att driva frågorna är avgörande för hur partierna formar sin globala utvecklingspolitik. Samtidigt är de enskilda politikernas engagemang för de globala utvecklingsfrågorna inte alls i paritet med världens kriser och utmaningar. Vår granskning av partiernas internationella politik, som vi presenterade i juni, visar att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs.

För att Sverige ska kunna bidra till globala lösningar behövs det betydligt fler än enskilda politikers engagemang. Politiska lösningar på de kriser och utmaningar vi står inför kräver ett globalt perspektiv i all politik, inte bara i utrikespolitiken eller biståndet. De viktigaste globala utvecklingsfrågorna måste prioriteras. Särskilt i en tid då människors lika värde ifrågasätts och det politiska tonläget stundtals är hårt och nationalistiskt. Då behöver vi istället ett ännu större fokus på människors grundläggande rättigheter och ansvar för vår miljö.

Vi, 50 organisationer med hundratusentals medlemmar, vill att politiker ska stå upp för de gemensamma överenskommelser som finns. Till exempel FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, flyktingkonventionen och de Globala målen för hållbar utveckling, som världens länder lovat att leva upp till för att skapa en bättre värld.

Att politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss är en självklarhet som vi tvingas påminna politiker om, särskilt i valtider. Det är just därför som riksdagspartierna behöver värna global rättvisa, nu och efter valet!

Undertecknat:

Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid Sverige

Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna

Anna Svärd, generalsekreterare Barnfonden

Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia

Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen

Ulrika Urey, kanslichef Fair Action

Viktoria Olausson, ordförande FIAN Sverige

Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter

Lisbeth Petersen, tf generalsekreterare Forum Syd

Hewan Temesghen, generalsekreterare Föreningen för Fairtrade Sverige

Richard Nordström, generalsekreterare Hand in Hand

Silvia Ernhagen, VD Hungerprojektet

Ann Svensén, generalsekreterare  Individuell Människohjälp

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Mona Örjes, ordförande IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete

Mohammed Mohsen, talesperson, Islamic Relief Sverige

Mikael Sundström, ordförande Jordens Vänner

Aron Wängborg, tf Generalsekreterare KFUM Sverige

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Julia Qwist, ordförande Latinamerikagrupperna

Jenny Svanberg, Senior Advisor Life & Peace Institute

Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Hanna Ingelman-Sundberg, ordförande Läkare i världen

Johan Lilja, generalsekreterare Läkarmissionen

Göran Alfredsson, ordförande MyRight – Empowers people with disabilities

Alán Ali, ordförande MÄN

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Annika Schabbauer, kanslichef Operation 1325

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige

Niclas Lindgren, direktor PMU

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare RFSU

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Martin Ängeby, generalsekreterare Silc

Annika Billing, programchef SOS Barnbyar

Carolina Ehrnrooth, verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh

Klas Sellström, verksamhetsledare Svalorna Latinamerika

Andreas Stefansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet

Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Erik Lysén, internationell chef Svenska kyrkans internationella arbete

Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Alice Blondel, kanslichef Swedwatch

Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige

Rosmarie Strasky, kanslichef Union to Union

Anna Tibblin, generalsekreterare Vi-skogen

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

Debattartikeln är samordnad av CONCORD Sverige, där alla organisationer är medlemmar.

Relaterat:

Det globala valmanifestet #hjärtavärlden

Politiker som väljer att #hjärtavärlden

CONCORD Sveriges kartläggning av partiernas internationella politik

Debattartikeln i Altinget