Nyheter

18 oktober 2018

Taggtråd, stängd gräns

EU-beslut drabbar de mest utsatta

#migration och utveckling

EU är på väg att outsourca ansvaret för människor på flykt till länder som struntar i mänskliga rättigheter. På dagens EU-toppmöte prioriterade Europas ledare att skynda på en ny lagstiftning kring återvändande och att ytterligare stärka kust- och gränsbevakningen för att stoppa dem som flyr.

Det förslag om “asylcenter” som lanserades på förra EU-toppmötet i juni ligger fast. Europeiska rådet kommunicerade att man vill fortsätta arbetet med samtliga delar som föreslogs i somras. Tanken är att ansvaret för att hantera migranter läggs ut på länder utanför EU, framförallt i norra Afrika, trots att flera av dessa länder bevisligen kränker mänskliga rättigheter.

– Rätten att söka asyl är en central del av de mänskliga rättigheterna och går inte att outsourca, särskilt inte genom att skicka människor till länder där vi vet att rättigheter inte respekteras, säger Eliot Wieslander, Läkare i Världen.

EU:s ledare sa också att de eftersträvar bredare partnerskap med tredje länder.

– Den koloniala idén om att EU ska etablera asylcenter i andra länder kommer aldrig att fungera. Det bredare partnerskap de pratar om finns det inget stöd för, säger George Joseph, Caritas Sverige.

Lagstiftningen som föreslås kring återvändande innebär att själva asylprocessen ska snabbas upp och att asylsökande som vill överklaga ett utvisningsbeslut måste göra det inom loppet av fem dagar. De som nekas får max upp till trettio dagar att återvända frivilligt, men varje medlemsstat kan bestämma om en kortare tidsfrist.

– Detta drabbar självklart de mest utsatta och traumatiserade värst. Förslagen lämnar också många frågetecken om hur rätten till individuell prövning ska kunna garanteras, säger Eliot Wieslander, Läkare i Världen.

Europeiska rådet sa också att mer ska göras för att underlätta effektivt återvändande genom bland annat Turkiet-samarbetet. EU har mot en betalning på 6 miljarder euro över två år kunnat skicka tillbaka migranter från de grekiska öarna till Turkiet. Den så kallade överenskommelsen föreslogs i juni att utvidgas till att gälla samtliga EU-länder.

– EU tar inget ansvar för mänskliga rättigheter när unionen inte utvecklar säkra och lagliga vägar. Den enda vägen framåt är att vi visar solidaritet med människor på flykt, säger George Joseph, Caritas Sverige.