Här hittar du våra analyser av olika frågor inom våra prioriterade områden Agenda 2030 och samstämmighet, företagande och mänskliga rättigheter, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet.

Analys

17 juni 2014

Svag universalitet i EU-kommissionens Post2015-meddelande

Universaliteten brister i EU-kommissionens meddelande ”A Decent life for all: from vision to collective action” , särskilt när det gäller fokus på vilka åtgärder som de rika länderna ska göra i dokumentets prioriterade områden. Samtidigt är det positivt att samstämmighet fått en starkare ställning. Det är CONCORD-Beyond2015:s kommentarer på meddelandet, som sammanfattats i brev till bland andra EU-kommissionärerna för utvecklingsbistånd och miljö, Andris Pielbags och Janez Potočnik.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

11 maj 2014

Företagsstöd från EU måste värna mänskliga rättigheter

Om näringslivets roll som utvecklingsaktör ska stärkas, är det viktigt att EU utvecklar hur unionen och medlemsländerna säkerställer att företagen följer internationella riktlinjer om företag och mänskliga rättigheter. Verksamheten måste också bidra till en hållbar utveckling, inte bara tillväxt. Det är några av CONCORDs kommentarer till ett nytt förslag från EU-kommissionen kring privata sektorns roll för utveckling.
Läs mer

Analys

23 oktober 2013

Aid Transparency Index – en analys av öppenhet inom biståndet

För femte året i rad har organisationen Publish What You Fund släppt rapporten Aid Transparency Index, som undersöker alla större biståndsgivares transparens, såväl nationella myndigheter som internationella organisationer. CONCORD Sverige har bidragit med synpunkter på Sveriges arbete. Trots att transparens anses vara en hörnsten i utveckling visar årets index att majoriteten av EU:s medlemsstater har en lång väg kvar att gå.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Analys

4 september 2013

EU-delegationerna måste förbättra sin dialog med civilsamhället

EU-delegationerna måste förbättra sin dialog med det lokala civilsamhället. Det är slutsatsen efter den första rundan av EU-delegationernas konsultationer kring EU:s nya landstrategier för åren 2014-2020.
Läs mer

Analys

9 september 2009

Svenska organisationer kommenterar regeringens PGU-skrivelse

Nyligen släppte regeringen sin skrivelse till riksdagen som rapporterar om hur Sverige har genomfört Politik för global utveckling (PGU). Årets skrivelse fokuserar på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

11 februari 2009

Farhågor om avtalsöversyn

CONCORD har allvarliga farhågor om innehållet i översynen av det så kallade Cotonouavtalet, men också på bristen på insyn i processen.
Läs mer