Här hittar du våra analyser av olika frågor inom våra prioriterade områden Agenda 2030 och samstämmighet, företagande och mänskliga rättigheter, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet.

Analys

25 november 2016

Dags för EU att stå upp effektivt bistånd

Mycket står på spel när givar- och mottagarländer, näringsliv och civilsamhälle träffas i Nairobi för att diskutera agendan för ett effektivt bistånd och utvecklingssamarbete. Agendan ska bidra till att bekämpa fattigdomen i världen och uppnå målen i Agenda 2030. Nu måste de aktörer som säger sig stå upp för effektivitetsagendans principer, inte minst EU, börja leva som de lär.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Analys

23 november 2016

EU:s plan för hållbar utveckling är otillräcklig

EU behöver ta fram en tydlig strategi för hur Agenda 2030 ska genomföras. De planer som nyligen presenterades av EU-kommissionen är långtifrån tillräckliga. Den analysen gör CONCORD Europa av kommissionens förslag till hur EU ska arbeta för att genomföra Agenda 2030. EU har även lanserat ett förslag till ny utvecklingspolicy, European Consensus on Development.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

18 oktober 2016

Så kan PGU bidra till en hållbar utveckling

När regeringen tillträdde år 2014 utlovades en nystart för Politik för global utveckling, PGU. Regeringen meddelade också att PGU ska vara det verktyg som genomförandet av Agenda 2030 vilar på. I en analys som presenteras på onsdagen lämnar 26 medlemsorganisationer i CONCORD Sverige rekommendationer bland annat för hur PGU bättre kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och för hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

26 november 2015

Biståndsutmaningar till regeringen

Regeringen tar rekordhöga summor från biståndsbudgeten för flyktingmottagandet i Sverige. Dessa avräkningar ur biståndsbudgeten får allvarliga konsekvenser för människor som lever i fattigdom och utsatthet. Läs mer om denna och de andra främsta utmaningarna för svenskt bistånd som CONCORD Sverige skickat till regeringen.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Analys

1 september 2015

Vad innebär de nya åtaganden som gjorts för hållbar utveckling och dess finansiering?

Under sommaren har FN:s medlemsstater enats om två viktiga agendor med gemensamma åtaganden för hållbar utveckling och dess finansiering de kommande 15 åren.
Läs mer

Analys

15 juni 2015

Utkast till slutdokument post-2015 – svenska styrgruppens analys

Styrgruppen välkomnar utkastet till slutdokument för de nya målen och ser det som ett viktigt steg för att ta fram en transformativ och universell agenda för hållbar utveckling, minskad ojämlikhet och förverkligandet av mänskliga rättigheter för alla. Det är positivt att utkastet innehåller skrivningar om behovet av att motverka ojämlikheter och värna om principen ”leave no one behind”.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

19 maj 2015

EU:s ledare uppmanas att inte svika biståndslöfte

Idag släpper CONCORD Europa rapporten What´s In the Commitment? Unlocking 0,7% om EU:s biståndsåtaganden. EU-länderna har lovat att till i år uppnå målet om att avsätta 0,7% av BNI till bistånd. Ett löfte som inte kommer att hållas.
Läs mer

Analys

18 december 2014

Uppdaterad: Blandade reaktioner på FN:s syntesrapport

Under natten och morgonen har flera organisationer lämnat sina reaktioner på FN:s generalsekreterares syntesrapport som presenterades på eftermiddagen den 4 december. Nedan visas ett urval av dem (uppdaterade med Human Rights Caucus).
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

17 december 2014

Svenska organisationers reaktion på FN:s syntesrapport

Reaktionerna på FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons syntesrapport har varit många. Den svenska styrgruppen för Beyond 2015 har under dagen släppt sin reaktion till rapporten och betonar bland annat behovet av konkretare analyser för en transformativ agenda och politiskt ledarskap i motvindsfrågor.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Analys

15 september 2014

Brister i rapport om finansiering av post-2015

När FN:s medlemsstater under det kommande året förhandlar fram en ny utvecklingsagenda som ersätter millenniemålen, ska de även ta ställning till hur agendan ska finansieras. För att ge medlemsländerna ett förslag att utgå ifrån, tillsattes FN:s expertkommitté för finansiering av hållbar utveckling (ICESDF) som i somras presenterade sin slutrapport. CONCORD har analyserat rapporten och konstaterar att den tyvärr har stora brister.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet