Rapporter

Här hittar du rapporter där vi granskar och ger rekommendationer inom våra prioriterade frågor.

Läs bland annat om hur feministisk Sveriges utrikespolitik är, hur väl olika politikområden inom Sverige och EU strävar mot en hållbar utveckling och vad Sverige kan göra för att motverka den krympande demokratin i världen.

Barometer (2012)

Den 10 maj 2012 lanserades Barometer 2012, en rapport som utvärderar och betygsätter Sveriges politik inom områdena: klimat, migration, finans, handel och säkerhet. Bakom rapporten står 13 medlemmar i CONCORD Sverige. Fokus ligger på utmaningar och målkonflikter där politiken inte är samstämmig med utvecklingsmålen. Dessutom presenteras konkreta förslag på hur politiken kan förbättras.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Spotlight (2011)

I 2011 års Spotlight-rapport utvärderas EU:s samstämmighetspolitik med utgångspunkt i fyra rättighetsområden: rätten till mat, mänsklig säkerhet, tillgång till naturresurser och migranters rättigheter. På flera punkter inom dessa områden brister EU i sitt agerande. Exempelvis minskar unionen stadigt på ett av de mest effektiva bistånden – jordbruksbiståndet – samtidigt som kraftigt subventionerade livsmedel från Europa dumpas på världsmarknaden. Det gör att jordbrukssektorer i utvecklingsländer slås ut.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight

AidWatch (2011)

Årets AidWatch-rapport slår fast att EU inte nådde upp till målet att inför 2010 spendera 0,56 % av unionens totala BNI på bistånd – sammanlagt saknades 15 miljarder euro för att målet skulle infrias. Vidare bestod omkring 5,2 miljarder euro av EU:s bistånd av utgifter som inte går till fattigdomsbekämpning och att skapa global utveckling, pengar som därmed inte bör redovisas i biståndsbudgeten.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2010)

2010-års AidWatch-rapport konstaterar att hälften av EU:s medlemsstater (14 av 27 stater) minskade sitt bistånd jämfört med föregående års biståndsnivåer. Värst var Österrike och Italien som minskade sina respektive biståndsnivåer med mer än 30 % jämfört med nivåerna 2008.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Barometer (2010)

Den 3 mars 2010 arrangerade CONCORD Sverige och sju av medlemsorganisationerna ett seminarium i riksdagen om EU:s och Sveriges politik för global utveckling och samstämmighetspolitiken. Samtidigt lanserades en så kallad Mini-Barometer där organisationerna mätte trycket på svensk politik för global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Spotlight (2009)

2009 års Spotlight-rapport granskar EU:s samstämmighetspolitik utifrån områdena klimat, handel, jordbruk, migration och global ekonomi. Rapporten visar att EU bland annat inte tagit tillräckliga steg för att minska de europeiska ländernas utsläpp av växthusgaser, trots att EU:s medlemsstater står för en stor andel av de växthusgaser som släpps ut i världen och låg- och medelinkomstländer får ta de största konsekvenserna av det förändrande klimatet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight

AidWatch (2009)

Under året uppgick EU:s bistånd till nästan 50 miljarder euro, vilket betyder att EU stod för hela 60 procent av världens samlade bistånd 2008. Men över sju miljarder euro av det redovisade biståndet bestod i själva verket av andra utgifter, varav skuldavskrivningar (nästan fem miljarder euro) stod för merparten. Det visar 2009 års AidWatch-rapport som granskar EU-ländernas bistånd.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2008)

Under 2007 nådde 18 av 27 EU-medlemsländer inte upp till sina biståndsmål. Dessutom var det bara nio länder som hade tagit fram offentliga tidsplaner för hur de ska öka sina biståndsnivåer, trots att samtliga länder hade lovat detta under ett möte 2007 i Europeiska rådet. Det visar 2008 års AidWatch-rapport som granskar EU-ländernas bistånd.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch