Barometer 2014, organisationer mäter trycket på Sveriges politik för global utveckling

Barometer

Organisationer mäter trycket på Sveriges politik för global utveckling

2014

Regeringens bristande förmåga att hantera konflikter mellan politiska mål drabbar människor som lever i fattigdom. Nu måste Fredrik Reinfeldt börja ta ansvar för riksdagens politik för global utveckling (PGU). Det säger tolv medlemsorganisationer i CONCORD Sverige som står bakom Barometer 2014.

Rapporten visar på flera framsteg, men konstaterar att fattigdomsbekämpning fortfarande verkar väga lätt i många politiska beslut. Förutom politisk vilja saknas ägarskap och kunskap om hur PGU ska genomföras i praktiken. I Barometern presenterar organisationerna även en åtgärdslista för PGU med åtta förslag på förändringar som skulle göra det enklare för regeringen att bedriva en samstämmig politik i praktiken.

Ett nytt område som utvärderas i årets Barometer är företag och mänskliga rättigheter, där organisationerna identifierar flera målkonflikter. Ett exempel är regelverken för de allmänna pensionsfonderna, som i dag gör gällande att hänsyn ska tas till mänskliga rättigheter och miljö så länge inte avkall görs på avkastningen, en formulering som går stick i stäv med målen i PGU.

Regeringens skrivelse om PGU 2014 (PDF)

Om Barometerrapporterna:
Vartannat år tar regeringen fram en skrivelse till riksdagen om hur de har arbetat med Sveriges samstämmighetspolitik, politik för global utveckling (PGU). I samband med detta släpper CONCORD Sverige och våra medlemsorganisationer en rapport som mäter och granskar politiken. Rapporterna har tagits fram sedan 2006 och CONCORD Sverige har samordnat dem sedan 2010.

Rapporten är framtagen av:

Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, LO-TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska missionsrådet. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges samstämmighetsarbetsgrupp.

Vid frågor om rapporten, kontakta policychef Peter Sörbom, peter.sorbom@concord.se