Här hittar du alla upplagor av Barometer-rapporten, och kortare utdrag ur dem. Vartannat år tar Sveriges regering fram en skrivelse till riksdagen om hur de har arbetat med Sveriges samstämmighetspolitik, politik för global utveckling (PGU). I samband med detta släpper CONCORD Sverige och våra medlemsorganisationer en rapport som mäter och granskar politiken. 

Nyheter

27 april 2021

Ny arbetsgrupp för miljö- och klimaträttvisa

CONCORD Sverige har startat upp en ny arbetsgrupp för miljö- och klimaträttvisa. Genom gruppen vill medlemsorganisationer påverka beslutsfattare i Sverige och EU att höja sina ambitioner och utveckla handlingsplaner för klimat och biologisk mångfald. Global rättvisa, mänskliga rättigheter och jämställdhet är centrala utgångspunkter i arbetet.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa #barometer #feminist policies for climate justice

Utdrag

1 september 2020

Klimat - Sammanfattning och rekommendationer

I Barometer 2020 granskar en bredd av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om klimat.
Läs mer

#barometer

Utdrag

1 september 2020

Jordbruk - Sammanfattning och rekommendationer

I Barometer 2020 granskar en bredd av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om jordbruk.
Läs mer

#barometer

Utdrag

1 september 2020

Skatt och skuld - Sammanfattning och rekommendationer

I Barometer 2020 granskar en bredd av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om skatt och skuld.
Läs mer

#barometer

Utdrag

1 september 2020

Företagande och mänskliga rättigheter - Sammanfattning och rekommendationer

I Barometer 2020 granskar en bredd av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om företagande och mänskliga rättigheter.
Läs mer

#barometer

Utdrag

1 september 2020

Migration - Sammanfattning och rekommendationer

I Barometer 2020 granskar en bredd av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om migration.
Läs mer

#barometer

Utdrag

1 september 2020

Fred - sammanfattning och rekommendationer

I Barometer 2020 granskar en bredd av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om fred.
Läs mer

#barometer

Utdrag

1 september 2020

Huvudbudskap till regering och riksdag

2020 års Barometer-rapport lyfter fyra huvudbudskap till Sveriges regering och riksdag. Dessa kompletteras med fler övergripande rekommendationer i inledningen av rapporten och specifika förslag för de olika politikområdena i respektive tematiskt kapitel.<br />
Läs mer

#barometer

Barometer (2020)

Vartannat år granskar en bred grupp av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Resultatet visar att framsteg gjorts, men det finns flera områden där den förda politiken snarare motverkat en hållbar global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #företagande och mänskliga rättigheter #migration och utveckling #barometer

Sammanfattning

15 maj 2018

Rekommendationer om sociala trygghetssystem

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Ett av kapitlen tittar närmare på Sveriges politik om sociala trygghetesystem.
Läs mer

#barometer