Här hittar du alla upplagor av CONCORD Europas AidWatch-rapport, och kortare utdrag ur rapporterna. Den årliga rapporten granskar och ger rekommendationer om storleken på, innehållet och effektiviteten hos EU-ländernas internationella bistånd. CONCORD Sverige bidrar med en analys av Sveriges bistånd.

AidWatch (2019)

CONCORD Europas årliga granskning av EU:s och medlemsstaternas bistånd, AidWatch, ger EU underkänt på flera punkter. Biståndet minskar och kommer längre och längre ifrån målet om 0,7% av BNI.
Läs mer

#aidwatch

Sammanfattning

20 november 2019

Sammanfattning av AidWatch-rapporten 2019

CONCORD Europas årliga granskning av EU:s och medlemsstaternas bistånd, AidWatch, ger EU underkänt på flera punkter.
Läs mer

#aidwatch

Utdrag

17 oktober 2018

Kapitlet om Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges bistånd ökade 2017 jämfört med året innan och nådde målet om att ge en procent av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) till internationellt bistånd. Regeringens tematiska prioriteringar för biståndet var i princip oförändrade jämfört med föregående år.
Läs mer

#aidwatch

Sammanfattning

17 oktober 2018

Sammanfattning av hela rapporten

EU:s internationella bistånd minskade under 2017 för första gången sedan 2012. Det är allvarligt eftersom EU har långt kvar till målet om att ge 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst (BNI) för att bekämpa fattigdom och bidra till hållbar utveckling globalt. År 2017 nådde EU enbart 0,49 procent av BNI. Det innebär att biståndslöftet försenas till 2057 istället för 2030 som utlovat.
Läs mer

#aidwatch

AidWatch (2018)

2018 års upplaga av CONCORD Europas AidWatch-rapport visar att EU:s bistånd missar målen och styrs av egenintressen. Säkerhets- och migrationspolitiska intressen prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna. Hela en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2017)

I nuvarande takt kan det dröja ytterligare drygt 30 år innan EU når målsättningen att minst 0,7 procent av medlemsländernas BNI (bruttonationalinkomst) ska gå till internationellt bistånd. Det är en försening på nästan tre generationer eftersom en första biståndsmålsättning sattes redan på 1970-talet. Det är en av slutsatserna i AidWatch-rapporten 2017.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2016)

2016 års AidWatch-rapport visar att endast fem länder klarade EU:s åtagande om att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd under 2015. Sverige var ett av dessa, men samtidigt gjordes stora avräkningar för ett inhemskt flyktingmottagande.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2015)

2015 har varit ett år kantat av viktiga internationella konferenser och överenskommelser med stor betydelse för hållbar utveckling. Årets AidWatch-rapport summerar vad EU har uppnått under året och påminner medlemsstater om att det riktiga arbetet börjar nu.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2014)

EU når inte upp till målet om 0,7 procent av BNI till bistånd år 2013 och är långt ifrån att nå målet 2015, ett åtagande EU gjorde 2005 som ett bidrag till uppfyllandet av millenniemålen. Sverige, Frankrike och Tyskland stod för 2/3 av urholkningen av EU:s bistånd 2013. Det är några av slutsatserna i 2014 års AidWatch-rapport som granskar EU-ländernas bistånd.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2013)

EU:s medlemsstater är långt ifrån att möta sina biståndsåtaganden – bara tre av EU:s 27 medlemsstater kommer upp i utlovade nivåer, och EU:s bistånd fortsätter att minska. År 2012 stod biståndet för endast 0,39 % av BNI, den lägsta nivån sedan 2007. Det konstaterar AidWatch-rapporten 2013 som granskar EU:s och Sveriges bistånd.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch