Framsidebild CONCORDs AidWatch-rapport 2019

AidWatch

Leaving No One Behind

2019

CONCORD Europas årliga granskning av EU:s och medlemsstaternas bistånd, AidWatch, ger EU underkänt på flera punkter. Biståndet minskar och kommer längre och längre ifrån målet om 0,7% av BNI. Endast fyra medlemsländer uppfyller löftesnivån; Luxemburg, Storbritannien, Danmark och Sverige.

En oroväckande trend är att en majoritet av de utvärderade EU-givarna i mindre utsträckning använde sig av mottagarländernas egna prioriteringar i utformandet av biståndet, trots att det är en av de viktigaste förutsättningarna för att biståndet ska ge resultat. Dessutom misslyckas EU fortfarande med att komma upp i den andel av biståndet som ska gå till de minst utvecklade länderna, något som tas upp särskilt i ett tematiskt kapitel om hur biståndsgivarna har tagit sig an åtagandet i Agenda 2030 om att ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind). Att förverkliga detta åtagande ställer nya krav på hur internationellt bistånd används.

Rapportens huvudrekommendation är att EU bör ta fram en övergripande strategi för att förverkliga Agenda 2030 och Agendan för att finansiera utveckling.

AidWatch-rapporten i media:

SR-ekot: EU-bistånd främjar EU-länders egna intressen

Pressmeddelande: EU:s bistånd missar målet – Sverige måste driva på

Om rapporten
Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.