Framsidebild CONCORDs AidWatch-rapport 2020

AidWatch

Knock-on Effects: An Urgent Call to Leave No One Behind

2020

För tredje året i rad minskar EU:s internationella bistånd och rör sig på nivåer långt under det överenskomna målet om 0,7 procent av BNI. Det är särskilt allvarligt att EU inte lever upp till sitt åtagande i ett läge där coronapandemin lett till att hunger och fattigdom nu ökar igen.

Redan innan coronapandemin såg det bistert ut att nå Globala målen för hållbar utveckling till 2030. Med pandemin är läget nu ännu värre för människor som lever i fattigdom och utsatthet runt om i världen. I år växer fattigdomen i världen för första gången sedan 1998.

EU har fortsatt att upprepa sitt åtagande om att ge minst 0,7 procent av BNI i internationellt bistånd innan år 2030, men det är idag enbart fyra medlemsländer som lever upp till det. Istället minskar det officiella biståndet något, till 0,46 procent av EU:s BNI. Andelen som syftar till resultat för utsatta människor i EU:s partnerländer, genuint bistånd, står och stampar på 0,4 procent av EU:s BNI.

Med nuvarande takt kommer inte målet som EU:s medlemsländer satt för biståndets nivå att nås förrän 2070. Skulle den prognosen hålla nås målet exakt 100 år efter att FN enades om ett system där höginkomstländerna ska bidra med minst 0,7 procent.

Så mycket gav EU-länderna 2019

Läs mer i rapporten om statistiken och vilken verksamhet som uppfyller de internationella reglerna för vad som får räknas som officiellt bistånd.

Om rapporten

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.