CONCORD AidWatch extra rapport 2012

Extra AidWatch: Fokus Busan

Making sense of EU development cooperation effectiveness

2012

Denna specialrapport lyfter frågan om biståndseffektivitet i samband med att ett år gått sedan biståndsmötet i Busan 2011. Rapporten visar att framsteg har gjorts på vissa områden, exempelvis kring transparens, men de är få och ojämnt fördelade över unionen.

Många EU-länder ”väljer och vrakar” bland åtagandena om biståndseffektivitet, man gör framsteg på vissa områden men struntar i andra. Rapporten lyfter fram en rad åtgärder som EU och medlemsstaterna bör göra. Exempelvis måste biståndet sluta vara bundet, det vill säga alla krav på att mottagarlandet ska importera produkter från givarlandet måste avskaffas. Dessutom skulle bättre samordning mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna öka biståndseffektiviteten ytterligare då det skulle innebära minskad byråkrati för mottagarländerna.

Om rapporten

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se