CONCORD AidWatch-rapport 2017

AidWatch

EU Aid Uncovered – How to reach the target on time

2017

I nuvarande takt kan det dröja ytterligare drygt 30 år innan EU når målsättningen att minst 0,7 procent av medlemsländernas BNI (bruttonationalinkomst) ska gå till internationellt bistånd. Det är en försening på nästan tre generationer eftersom en första biståndsmålsättning sattes redan på 1970-talet.

Det är en av slutsatserna i AidWatch-rapporten 2017 som är framtagen av CONCORD Europa. CONCORD Sverige har bidragit med ett kapitel som granskar Sveriges bistånd.

EU:s bistånd har ökat med 27 procent under de senaste två åren (2014-2016). Några få länder som till exempel Sverige når målsättningen. Samtidigt visar rapporten att merparten av ökningen äts upp av kostnader som inte bidrar till fattigdomsbekämpning i låg- och medelinkomstländer, även om de rapporteras som bistånd.

Nästan 20 procent av EU:s bistånd används inte alls till det som det är tänkt till utan går till inhemska kostnader i EU-länderna för asylmottagande, eller till sådant som för tillbaka pengar till EU, såsom bundet bistånd eller räntor på skuldavskrivningar.

I Sverige användes 18 procent av biståndet under 2016 till aktiviteter som inte är tydligt kopplade till att bekämpa fattigdom i låg- och medelinkomstländer, främst avräkningar för asylmottagande.

Analys av Sverige (eng PDF)
Om rapporten:

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se