CONCORD AidWatch-rapport 2013

AidWatch

The unique role of European aid

2013

EU:s medlemsstater är långt ifrån att möta sina biståndsåtaganden – bara tre av EU:s 27 medlemsstater kommer upp i utlovade nivåer, och EU:s bistånd fortsätter att minska. År 2012 stod biståndet för endast 0,39 % av BNI, den lägsta nivån sedan 2007.

Sverige är ett av de tre länder som lever upp till sina löften vad gäller nivå, men en allt mindre andel av biståndet går till utveckling i fattiga länder – endast Malta och Cypern lägger en större procentuell andel av sin biståndsbudget på flyktingkostnader än Sverige.

Interaktiv presentation av rapporten

Om rapporten

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se