CONCORD AidWatch-rapport 2014

AidWatch

Europe’s role in financing and implementing sustainable goals post 2015

2014

EU når inte upp till målet om 0,7 procent av BNI till bistånd år 2013 och är långt ifrån att nå målet 2015, ett åtagande EU gjorde 2005 som ett bidrag till uppfyllandet av millenniemålen. Sverige, Frankrike och Tyskland stod för 2/3 av urholkningen av EU:s bistånd 2013.

Sverige, Frankrike och Tyskland stod för 2/3 av urholkningen av EU:s bistånd 2013. Sverige tog mest pengar från bistånd till migration, 514 miljoner euro, samma år.

11 biståndsutmaningar till regeringen (PDF)

Om rapporten

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se