2016 års AidWatch-rapport visar att endast fem länder klarade EU:s åtagande om att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd under 2015. Sverige var ett av dessa, men samtidigt gjordes stora avräkningar för ett inhemskt flyktingmottagande.

EU:s samlade bistånd uppgick 2015 till 62,4 miljarder euro, motsvarande 0,44 procent av BNI, ett resultat långt ifrån målet. Räknar man dessutom bort utgifter som i själva verket stannade i EU, exempelvis kostnader för internt flyktingmottagande, landade unionens bistånd på 0,36 procent av BNI, bara hälften av målet om 0,7 procent.

Om rapporten

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se