AidWatch

Looking for the future, don't forget the past - aid beyond 2015

2015

2015 har varit ett år kantat av viktiga internationella konferenser och överenskommelser med stor betydelse för hållbar utveckling. Årets AidWatch-rapport summerar vad EU har uppnått under året och påminner medlemsstater om att det riktiga arbetet börjar nu.

För att leverera på de mål och åtaganden som antagits i New York och Addis Abeba och verkligen bidra till utvecklingen under de kommande 15 åren lyfter den här rapporten vikten av att EU-länderna lever upp till sina biståndsåtaganden och inte urholkar sitt bistånd. Den lyfter också vikten av att alla utvecklingsflöden lever upp till principerna om utvecklingseffektivitet.

11 biståndsutmaningar till regeringen (PDF)
Om rapporten

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se