CONCORD AidWatch-rapport 2010

AidWatch

Penalty Against Poverty – More and better EU aid can score Millennium Development Goals

2010

2010-års AidWatch-rapport konstaterar att hälften av EU:s medlemsstater (14 av 27 stater) minskade sitt bistånd jämfört med föregående års biståndsnivåer. Värst var Österrike och Italien som minskade sina respektive biståndsnivåer med mer än 30 % jämfört med nivåerna 2008.

Om det urholkade biståndet frånses, som gömmer utgifter för bland annat skuldavskrivningar och kostnader för utbytesstudenter, uppgick EU:s totala bistånd till 0,38 % av unionens sammanlagda BNI – vilket är långt ifrån den avtalade nivån på 0,56 % av BNI till år 2010. EU:s bistånd var inte heller särskilt effektivt: enligt beräkningar innebar villkorat bistånd – det vill säga, bistånd som beviljas mot att mottagarländerna använder biståndspengarna för att köpa varor eller tjänster från givarländerna – en ökad kostnad på omkring 15-30% för mottagarländerna. När det gäller matbiståndet var siffran ännu högre: ett icke villkorat bistånd skulle ha mättat 40 % fler hungrande människor.

Om rapporten

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se