Rapporter

Här hittar du rapporter där vi granskar och ger rekommendationer inom våra prioriterade frågor.

Läs bland annat om hur feministisk Sveriges utrikespolitik är, hur väl olika politikområden inom Sverige och EU strävar mot en hållbar utveckling och vad Sverige kan göra för att motverka den krympande demokratin i världen.

Barometer (2010)

Den 3 mars 2010 arrangerade CONCORD Sverige och sju av medlemsorganisationerna ett seminarium i riksdagen om EU:s och Sveriges politik för global utveckling och samstämmighetspolitiken. Samtidigt lanserades en så kallad Mini-Barometer där organisationerna mätte trycket på svensk politik för global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Spotlight (2009)

2009 års Spotlight-rapport granskar EU:s samstämmighetspolitik utifrån områdena klimat, handel, jordbruk, migration och global ekonomi. Rapporten visar att EU bland annat inte tagit tillräckliga steg för att minska de europeiska ländernas utsläpp av växthusgaser, trots att EU:s medlemsstater står för en stor andel av de växthusgaser som släpps ut i världen och låg- och medelinkomstländer får ta de största konsekvenserna av det förändrande klimatet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight

AidWatch (2009)

Under året uppgick EU:s bistånd till nästan 50 miljarder euro, vilket betyder att EU stod för hela 60 procent av världens samlade bistånd 2008. Men över sju miljarder euro av det redovisade biståndet bestod i själva verket av andra utgifter, varav skuldavskrivningar (nästan fem miljarder euro) stod för merparten. Det visar 2009 års AidWatch-rapport som granskar EU-ländernas bistånd.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2008)

Under 2007 nådde 18 av 27 EU-medlemsländer inte upp till sina biståndsmål. Dessutom var det bara nio länder som hade tagit fram offentliga tidsplaner för hur de ska öka sina biståndsnivåer, trots att samtliga länder hade lovat detta under ett möte 2007 i Europeiska rådet. Det visar 2008 års AidWatch-rapport som granskar EU-ländernas bistånd.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch