CONCORD Sveriges verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse

2014

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater för en samstämmig utvecklingspolitik och ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle, där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas.

Genom att samordna våra medlemsorganisationer vill vi bidra till en effektiv och betydelsefull dialog med beslutsfattare i Sverige och i Bryssel.

Vår ambition är att civilsamhället ska kunna ha en stark gemensam röst i våra prioriterade frågor: Sveriges och EU:s  samstämmighetspolitik, EU:s medlemsstaters biståndsåtaganden, EU:s långtidsbudget, jämställdhet och de nya utvecklingsmålen post-2015.

Varje delområde i verksamhetsberättelsen inleds med inriktningsmål för 2014, som antagits av styrelsen, och beskriver sedan hur verksamheten sett ut och vad vi uppnått under året.