EU funding delivery mechanisms, CONCORD Europa

EU funding delivery mechanisms

New trends in EuropeAid funding, and what they mean for CSOs

2016

En av strategierna för EU:s utvecklingssamarbete under 2014-2020 är att skapa större variation i sätten som EU ger finansiering. Det som tidigare mest varit projektstöd ska nu även innehålla programstöd, fortsättningsbidrag, mer vidareförmedling till mindre projekt, speciella ”trust funds” och andra nyheter.

Detta betyder en utmaning för organisationer i det civila samhället som har eller vill ha EU-finansiering att hålla sig uppdaterade om vad som händer. Vad betyder EU:s nya sätt att arbeta?

Denna rapport ger en översikt (på engelska) av vad de nya finansieringsformerna innebär, och av den information som finns hittills om vilka regler som gäller, vem man ska kontakta och vilka beslut som styr. Studien presenterar också några preliminära slutsatser och rekommendationer trots att förändringarna som EU genomför fortfarande pågår.

Relaterade nyheter