Rapport

Världen i politiken

De svenska riksdagspartierna saknar konkret politik för flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. Det visar denna unika granskning som kartlagt hur riksdagspartiernas politik matchar kraven i civilsamhällets globala valmanifest #hjärtavärlden.
Läs mer

Rapport

Tag plats!

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. Detta exempel, och fler, om de ökade hoten mot demokratin globalt beskrivs i rapporten "Tag plats!" som tagits fram av 18 organisationer i CONCORD Sveriges civic space-arbetsgrupp.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!

Rapport

Barometer 2018

En del politiska beslut som tas i Sverige riskerar fortfarande att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Det visar Barometer 2018, som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Sveriges politik för global utveckling, PGU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rapport

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik

Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet. Därför har 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Rapport

Partnership or Conditionality?

Hur spenderar och fördelar EU pengar i Afrika när det kommer till migration? Används medlen för utvecklingssyften? Hjälper de migranter och flyktingar? Genom att titta på en av EU:s främsta finansieringsinstrument för migration, EU Emergency Trust Fund for Africa, analyserar denna rapport implementeringen av finansieringsinstrumentet i tre partnerländer: Libyen, Niger och Etiopien.
Läs mer

#migration och utveckling

Rapport

AidWatch 2017

I nuvarande takt kan det dröja ytterligare drygt 30 år innan EU når målsättningen att minst 0,7 procent av medlemsländernas BNI (bruttonationalinkomst) ska gå till internationellt bistånd. Det är en försening på nästan tre generationer eftersom en första biståndsmålsättning sattes redan på 1970-talet. Det är en av slutsatserna i AidWatch-rapporten 2017.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Rapport

Champions to be?

Flera av föregångsländerna i högnivågruppen har börjat göra konkreta handlingsplaner till år 2030 om hur de ska följa upp arbetet med Globala målen för hållbar utveckling. En sådan saknar fortfarande Sverige. Att en plan kommer på plats snarast är viktigt, den visar tydligt vilken ambitionsnivå regeringen har för genomförandet av Agenda 2030. Det är en av slutsatserna i 2017 års upplaga av rapporten "Champions to be?".
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #champions to be?

Rapport

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

Denna unika granskning visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin. Den har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport. Detta är CONCORD Sveriges andra granskning av den feministiska utrikespolitiken.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Rapport

A 10-point roadmap for Europe

Skapa bindande hållbarhetsklausuler i investeringsavtal och garantera transparens och uppföljning då bistånd används till att uppmuntra privata investeringar. Det är två av de tio rekommendationer CONCORD Europa ger EU-politiker för att se till att den privata sektorn spelar en positiv roll i den globala utvecklingen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rapport

Är det bistånd?

Inget annat land har de senaste fem åren gjort större avräkningar från biståndet än Sverige för att bekosta flyktingmottagande i det egna landet. Det visar en granskning från 2017, framtagen av biståndsexperten Staffan Landin på uppdrag av tio medlemmar i CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd