CONCORD AidWatch-rapport 2011

AidWatch

Challenging Self-Interest – Getting EU fit for the fight against poverty

2011

Årets AidWatch-rapport slår fast att EU inte nådde upp till målet att inför 2010 spendera 0,56 % av unionens totala BNI på bistånd – sammanlagt saknades 15 miljarder euro för att målet skulle infrias. Vidare bestod omkring 5,2 miljarder euro av EU:s bistånd av utgifter som inte går till fattigdomsbekämpning och att skapa global utveckling, pengar som därmed inte bör redovisas i biståndsbudgeten.

Om EU fortsätter att ge bistånd i underkant, och dessutom urholka det bistånd som ges, kommer unionen endast att nå en sammanlagd biståndsnivå på 0,45 % av BNI till år 2015. Biståndet har också mycket kvar att önska vad gäller kvaliteten och effektiviteten. Bland annat har arbetet med jämställdhet och genusperspektiv på biståndet inte rönt några större framgångar inom EU.The EC Gender Action Plan, som antogs 2010, har åsidosatts i samtliga EU-medlemsstater, enligt rapporten.

Om rapporten

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se