Här samlar vi våra senaste nyheter, rapporter, debattartiklar, analyser och rekommendationer med mera inom området jämställdhet.

Uttalande

16 maj 2014

Brev till Hillevi Engström inför EU:s ministermöte

Ett universellt Post-2015-ramverk, ökad jämställdhet i EU:s bistånd och press på länder som inte avsätter 0,7 procent av landets BNI till bistånd. Det är svenska organisationers budskap till biståndsminister Hillevi Engström inför hennes möte med de europeiska ministerkollegerna på måndag.
Läs mer

#jämställdhet

Nyheter

9 april 2013

MR och jämställdhet brister i kommuniké

FN:s högnivåpanel (HLP) som arbetar med att ta fram en rapport till Post- 2015 utvecklingsagendan, träffades för sitt tredje möte den 25 – 27 mars under temat globalt partnerskap. Efter mötets slut presenterade en kommuniké som speglar diskussionerna som förts under mötet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #jämställdhet

Nyheter

8 mars 2013

Jämställdhet och kvinnors rättigheter utgör viktiga mål i det nya Post 2015 ramverket

Det nya post-2015 ramverket väntas eftersträva en långsiktig, rättvis och hållbar utveckling för alla. För att det ska lyckas krävs stora sociala förändringar och ett starkt fokus på att utplåna fattigdomen och stärka de mest marginaliserade och utsatta grupperna. Rapporten visar att den typen av förändring som eftersträvs kan inte nås utan att bekämpa de underliggande faktorerna till ojämställdhet och orättvisa och genom att rasera de hinder som finns för kvinnors och flickors rättigheter.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #jämställdhet

Nyheter

28 februari 2013

Politisk vilja det viktigaste

"Den viktigaste förutsättningen för att de nya målen ska bli effektiva är att det finns politisk vilja", säger Johanna Teague. Hon är Sveriges samordnare för deltagande i högnivåpanelen för nytt ramverk post 2015, då millenniemålen om fattigdomsbekämpning går ut. Sveriges biståndsminsister Gunilla Carlsson ingår i panelen. Vi har ställt några frågor till henne.
Läs mer

#jämställdhet

Nyheter

21 februari 2013

Post Busan – framsteg för kvinnors rättigheter?

I en färsk rapport från awid, Association For Women’s Right in Development, diskuteras vad utkomsterna av det fjärde högnivåmötet om biståndseffektivitet i Busan har för inverkan på kvinnors rättigheter. Rapporten visar att trots att stödet till jämställdhet och kvinnors rättigheter har ökat motsvarar det fortfarande inte behovet.
Läs mer

#jämställdhet

Nyheter

10 oktober 2012

Concord Sverige och den Internationella Flickdagen

Den 11 oktober inföll den Internationella Flickdagen. Det var första gången någonsin dagen uppmärksammades för att informera makthavare och allmänheten om flickors rättigheter. Plan Sverige, medlem i CONCORD Sverige, har haft en viktig roll i att se till att frågan togs upp I FN. CONCORD Sverige arbetar också aktivt med att stärka jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingspolitik.
Läs mer

#jämställdhet

Nyheter

6 februari 2012

Flickor kommer att drabbas hårdast av nedskärningar i EU:s biståndsbudget

På EU-toppmötet den 7-8 februari kommer Europas ledare att ta beslut om EU:s budget för perioden 2014-2020. En eventuell nedskärning i EU:s biståndsbudget skulle få förödande effekter för världens fattigaste, och särskilt flickor och unga kvinnor, varnar nu CONCORD Sverige.
Läs mer

#jämställdhet

Nyheter

29 september 2009

Varför talar EU så tyst om sex?

Långt över hundra personer dök upp för att lyssna på ett samtal om EU och sex på lördagens förmiddag. CONCORD Sverige och 09-nätverket, som tillsammans samlar över 40 svenska frivilligorganisationer bjöd in Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för folkpartiet och Hans Linde, riksdagsledamot för vänsterpartiet till ett samtal om varför sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inte drivs som en prioriterad fråga under det svenska ordförandeskapet i EU. Anna Hellgren, frilansjournalist, ledde samtalet.
Läs mer

#jämställdhet

1 8 9 10