Uttalande

27 april 2021

Remissvar till Jämlikhetskommissionens

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

CONCORD Sverige samordnade ett gemensamt remissyttrande om Jämlikhetskommissionens förslag om minskat bistånd.

CONCORD Sverige är en plattform som arbete för en rättvis och hållbar värld. Därför handlade vårt remissvar till Jämställdhetskommissionen inte om alla de förslag i utredningen som berör inrikespolitik. Remissvar fokuserade istället på finansieringsförslaget som gäller minskning av budgeten för det internationella biståndet. Vi anvisar förslaget redan i vårt remissyttrande av många anledningar. En del av dessa lyfte vi redan i vår omedelbara respons på förslaget att tillfälligt minska biståndsbudgeten med 30% när utredningen släpptes i augusti i fjol.

Många medlemmar i vår plattform var också remissinstanser var och en för sig. Här finns samtliga remissvar till Jämlikhetskommissionens rapport, och mer information om utredningen.