Analys och debatt

Här hittar du våra åsikter och rekommendationer i form av debattartiklar, uttalanden som öppna brev till beslutsfattare och analyser inom CONCORD Sveriges prioriterade frågor.
Rekommendationer Uttalanden Analys Debatt

Rekommendationer

12 november 2013

Finansiering av utveckling – vad bör EU bidra med i förhandlingarna?

När EU:s biståndsministrar möts i Bryssel den 12 december kommer de att anta rådsslutsatser om Financing for Development, det vill säga hur utveckling i fattiga länder ska bekostas.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Analys

23 oktober 2013

Aid Transparency Index – en analys av öppenhet inom biståndet

För femte året i rad har organisationen Publish What You Fund släppt rapporten Aid Transparency Index, som undersöker alla större biståndsgivares transparens, såväl nationella myndigheter som internationella organisationer. CONCORD Sverige har bidragit med synpunkter på Sveriges arbete. Trots att transparens anses vara en hörnsten i utveckling visar årets index att majoriteten av EU:s medlemsstater har en lång väg kvar att gå.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

13 september 2013

Ny position gällande finansiering för utveckling

Tidigare berättade CONCORD Sverige om kritiken mot EU-kommissionens Accountability Report, som berörde EU:s finansiering för utveckling. Nu har CONCORD Europa tillsammans med Eurodad (European Network on Debt and Development) och CAN Europe (Climate Action Network Europe) tagit fram kommentarer till kommissionens meddelande i samma fråga och presenterar en position, som bland annat föreslår 12 konkreta åtagande för EU att vidta för förbättring.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Analys

4 september 2013

EU-delegationerna måste förbättra sin dialog med civilsamhället

EU-delegationerna måste förbättra sin dialog med det lokala civilsamhället. Det är slutsatsen efter den första rundan av EU-delegationernas konsultationer kring EU:s nya landstrategier för åren 2014-2020.
Läs mer

Uttalande

21 maj 2013

Brev till biståndsminister Gunilla Carlsson inför Foreign Affairs Council

Vi skriver till dig med anledning av nästa veckas möte i Foreign Affairs Council då Post 2015-processen, EU:s samstämmighetspolitik, resiliens, nutrition, samt EU:s biståndsåtaganden ska diskuteras. Svenska organisationer följer och deltar i arbetet med dessa frågor i nära samarbete med CONCORD Europa. Vi skulle vilja dela med oss av vår syn på de fem agendapunkterna och hoppas att dessa kan bidra till Sveriges position.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

23 april 2013

Brev till finansminister Anders Borg om EU:s penningtvättsdirektiv (eng)

We are writing to you regarding the upcoming exchange of views on the Anti-Money Laundering Directive (AMLD) on 24 April. As Europe is struggling financially and its citizens are suffering from severe budget cuts, EU Member States lose around €860 billion annually to illicit financial flows, €1 trillion if adding tax avoidance. The review of the AMLD presents an opportunity to curb such illicit flows.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

21 november 2012

Sverige bör rösta nej till Tonio Borg som EU:s nya hälsokommissionär

Med 386 röster mot 281 godkände EU-parlamentet idag nomineringen av den kontroversielle Tonio Borg från Malta som EU:s nya hälsokommissionär. I ett brev uppmanas nu Sveriges regering av CONCORD Sverige tillsammans med andra organisationer att försöka stoppa nomineringen. Brevet riktar sig till Sveriges statsminister samt EU-minister och kritiserar den svenska regeringens beslut att stödja nomineringen av Borg, som har kritiserats för extrema åsikter rörande sexuella och mänskliga rättigheter.
Läs mer

Uttalande

12 november 2012

Brev till EU-ministern om Sveriges stöd för EU:s biståndsbudget 2014-2020

Inför GAC-mötet den 20 november och EU-toppmötet den 22-23 november vill vi uppmana dig att skydda biståndsnivåerna i budgeten för åren 2014-2020. Vi hoppas att Sverige, som är det land som ger mest bistånd per capita av alla EU-länder fortsätter att arbeta för fattigdomsbekämpning och gör sitt yttersta för att sätta stopp för eventuella nedskärningar av EU:s framtida biståndsbudget.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

29 juni 2012

Brev till de nordiska finansministrarna om finansministermötet i EU (eng)

We, Nordic civil society organisations working for transparency and tax justice, would like to raise some concerns regarding the current review of the accounting directive and the transparency directive in the EU. Our concerns and recommendations regard the section dealing with countryby-country reporting (CBCR).
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

20 juni 2012

Brev till statsminister Fredrik Reinfeldt inför Europeiska rådets möte

Inför mötet den 28-29 juni vill CONCORD Sverige, en arena för 45 civilsamhällesorganisationer, uppmärksamma dig på årets europeiska AidWatch-rapport och dess huvudsakliga budskap. Vi i CONCORD Sverige och våra kollegor runt om i Europa är oroliga över att 18 medlemsländer riskerar att inte uppfylla sina åtaganden, samt att omfattande nedskärningar i nationella biståndsbudgetar pågår.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd