Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: Agenda 2030 och PGU

#agenda 2030 och samstämmighet #politiska krav i valrörelsen

Här presenteras detaljerade krav riktade till svenska politiker. Kraven är framtagna av organisationer inom svenskt civilsamhälle som del av initiativet #hjärtavärlden. Längst ner framgår vilka organisationer som står bakom.

Agenda 2030 med de 17 Globala målen för en hållbar utveckling ger ett ramverk för förändring som inger hopp och manar till handlingskraft i en tid med stora utmaningar.

Världen behöver en politik som ger människor, oavsett plats på jorden, förutsättningar att ta sig ur fattigdom utan att utarma jordens resurser och som motverkar alla olika former av ojämställdhet, ojämlikhet och diskriminering. Genom Agenda 2030 har Sverige åtagit sig att utforma en politik utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk – och där ingen ska lämnas utanför. Sveriges ansvar att bidra till de Globala målen måste komma ur förståelsen att svensk politik påverkar världen utanför våra gränser, positivt och ibland negativt. Redan 2003 enades alla riksdagspartier om Sveriges politik för global utveckling, PGU. Den politiken är mer relevant än någonsin, och tillsammans med Agenda 2030 ställs krav på alla politiska områden.

Vi menar att Sverige behöver politiker som vågar ta tag i komplexa samband, som utmanar orättvisa maktstrukturer och som ser världen som en helhet. Det behövs en samstämmig politik där alla politikområden strävar mot en hållbar, fredlig och rättvis utveckling globalt. Detta kräver bred politisk förankring, samt stort engagemang i samverkan mellan olika aktörer och en inkludering av en mångfald av organisationer från civilsamhället.

En samstämmig politik för en hållbar utveckling och fred är en förutsättning för genomförandet av Agenda 2030.

Vi uppmanar regeringen att:

  • stärka samstämmigheten genom en politik som integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling och som prioriterar de som lever i allra störst utsatthet.
  • utveckla Sveriges politik för global utveckling som en förutsättning för att nå de Globala målen och utgå från de mänskliga rättigheterna när intressekonflikter uppstår.
  • tillskapa en tydlig ansvarsfördelning för samtliga ministrar och departement att säkra genomförandet av Agenda 2030 och PGU.
  • säkerställa att genomförandet av Agenda 2030 och PGU får en bred parlamentarisk förankring.
  • säkerställa finansiella resurser för genomförandet av Agenda 2030 genom att kraftfullt motverka kapital- och skatteflykt och arbeta för att stärka länders egna resursmobilisering.
  • finansiera kunskapsbyggande och kunskapsspridning, folkbildning och forskning om globala komplexa utvecklingsfrågor och perspektiv.
  • utveckla politiken kring hållbart företagande genom att utreda en lagstiftning om att företag ska genomföra en riskanalys och åtgärdsplan för deras påverkan på de mänskliga rättigheterna och miljö (s.k. human rights due diligence).
  • säkerställa att Sveriges nya regelverk för vapenexport förhindrar all export av krigsmateriel till diktaturer och andra stater som kränker mänskliga rättigheter.
  • vara en global ledare för klimatet och minska Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp.

Undertecknande organisationer:

Afrikagrupperna, Diakonia, Erikshjälpen, Forum Syd, Hungerprojektet, IM Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute, LSU, Läkarmissionen, Naturskyddsföreningen, Silc, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Plan International, Sverige, RFSU, Rädda barnen, Union to Union, Vi-skogen, We Effect, PRO Global. Medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet

Mer på #hjärtavärlden.nu