Analys och debatt

Här hittar du våra åsikter och rekommendationer i form av debattartiklar, uttalanden som öppna brev till beslutsfattare och analyser inom CONCORD Sveriges prioriterade frågor.
Rekommendationer Uttalanden Analys Debatt

Rekommendationer

15 januari 2014

Finansiering av utveckling, vad borde EU bidra med i förhandlingarna?

För att skapa en rättvis och hållbar värld där de universella mänskliga rättigheterna uppfylls krävs pålitliga och effektiva former av finansiering. EU är en nyckelaktör när det gäller finansiering av utveckling och har en betydande global finansmarknad då många transnationella företag har sin bas i EU-länder. Unionen är även den största biståndsgivaren och en stor exportör och importör från marknader i utvecklingsländer.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Debatt

15 december 2013

Sveriges politik för global utveckling behöver förnyas

För precis tio år sedan beslutade riksdagen att alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Politik för global utveckling, PGU, var unik i sitt slag i världen när den antogs i december 2003. Vi anser att regeringen inte har gjort tillräckligt för att leva upp till riksdagsbeslutet, och vi ser några tydliga områden som kan förbättras.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

12 december 2013

Upprop för mänskliga rättigheter i Post-2015 ramverket, en uppmaning till FN:s medlemsstater

Över 300 civilsamhällesorganisationer från hela världen, inklusive flera av medlemmarna i Beyond 2015-kampanjen och CONCORD Sveriges Beyond 2015-styrgrupp, har skrivit under ett upprop för inkludering av mänskliga rättigheter i den nya agendan för hållbar utveckling efter 2015.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

4 december 2013

Brev till handelsminister Ewa Björling (eng)

We, CONCORD Europe, are writing to you with regard to the current revision of the Accounting Directive in order to urge you to support the inclusion of public and mandatory disclosure of financial information for all large companies in Europe.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

4 december 2013

Brev till biståndsminister Hillevi Engström inför Foreign Affairs Council

Vi skriver till dig med anledning av mötet den 12 december i Foreign Affairs Council då bland annat Post 2015, EU:s samstämmighetspolitik (PCD) och finansiering av utveckling ska behandlas. Vi ser det som mycket viktigt att Sverige arbetar för att EU gemensamt kommer överens om tydliga och ambitiösa åtaganden för Post 2015, PCD och finansiering av utveckling, och hoppas att du har möjlighet att lyfta några av våra synpunkter under mötet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

26 november 2013

Brev till regeringen – företag måste ta ansvar för hållbar utveckling

Den svenska regeringen måste aktivt verka för att få igenom och stärka EU-kommissionens lagförslag om så kallad icke-finansiell rapportering, en form av obligatorisk redovisning för företag av hur deras verksamhet påverkar hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det skriver tio av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer i ett brev till Fredrik Reinfeldt och flera andra ministrar i den svenska regeringen. Brevet skickas även till partiernas utrikespolitiska talespersoner.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Rekommendationer

12 november 2013

Finansiering av utveckling – vad bör EU bidra med i förhandlingarna?

När EU:s biståndsministrar möts i Bryssel den 12 december kommer de att anta rådsslutsatser om Financing for Development, det vill säga hur utveckling i fattiga länder ska bekostas.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Analys

23 oktober 2013

Aid Transparency Index – en analys av öppenhet inom biståndet

För femte året i rad har organisationen Publish What You Fund släppt rapporten Aid Transparency Index, som undersöker alla större biståndsgivares transparens, såväl nationella myndigheter som internationella organisationer. CONCORD Sverige har bidragit med synpunkter på Sveriges arbete. Trots att transparens anses vara en hörnsten i utveckling visar årets index att majoriteten av EU:s medlemsstater har en lång väg kvar att gå.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

13 september 2013

Ny position gällande finansiering för utveckling

Tidigare berättade CONCORD Sverige om kritiken mot EU-kommissionens Accountability Report, som berörde EU:s finansiering för utveckling. Nu har CONCORD Europa tillsammans med Eurodad (European Network on Debt and Development) och CAN Europe (Climate Action Network Europe) tagit fram kommentarer till kommissionens meddelande i samma fråga och presenterar en position, som bland annat föreslår 12 konkreta åtagande för EU att vidta för förbättring.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Analys

4 september 2013

EU-delegationerna måste förbättra sin dialog med civilsamhället

EU-delegationerna måste förbättra sin dialog med det lokala civilsamhället. Det är slutsatsen efter den första rundan av EU-delegationernas konsultationer kring EU:s nya landstrategier för åren 2014-2020.
Läs mer