Analys och debatt

Här hittar du våra åsikter och rekommendationer i form av debattartiklar, uttalanden som öppna brev till beslutsfattare och analyser inom CONCORD Sveriges prioriterade frågor.
Rekommendationer Uttalanden Analys Debatt

Uttalande

20 februari 2014

CONCORDs anförande i FN om ny utvecklingsagenda

Under mötet med FN:s Open Working Group (OWG), där ett utkast till nya globala utvecklingsmål diskuterades, levererade CONCORDs medarbetare Hanna Hansson ett anförande som representant för Major Groups for NGO (och Beyond 2015) inför samtliga medlemsstater. Anförandet finns att titta på här 2:40 minuter in i sändningen. Du kan även läsa anförandet i sin helhet här: NGO...
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

16 februari 2014

CONCORD Sveriges remissvar på biståndspolitiska plattformen

CONCORD Sverige är en av över 120 aktörer som lämnat synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform. I vårt remissvar efterlyser vi bland annat ett förtydligande kring hur målen i plattformen förhåller sig till målen i PGU. Concord-Sverige-remissvar-biståndspolitiska-plattformen-2013-14
Läs mer

Uttalande

14 februari 2014

Alla aktörer ska ha inflytande över Post-2015

När Post-2015-ramverket tas fram måste alla aktörer involveras, inte minst människor som lever med extrem fattigdom och marginalisering. Det är ett av det svenska civilsamhällets budskap till veckans högnivåmöte i FN:s generalförsamling om kvinnor, unga och civilsamhällets roll och inkludering i Post-2015.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

21 januari 2014

Biståndsministern uppmanas revidera infobidraget

CONCORD Sverige och tio medlemsorganisationer uppmanar biståndsministern att revidera informationsbidraget i ett öppet brev idag.
Läs mer

Rekommendationer

15 januari 2014

Finansiering av utveckling, vad borde EU bidra med i förhandlingarna?

För att skapa en rättvis och hållbar värld där de universella mänskliga rättigheterna uppfylls krävs pålitliga och effektiva former av finansiering. EU är en nyckelaktör när det gäller finansiering av utveckling och har en betydande global finansmarknad då många transnationella företag har sin bas i EU-länder. Unionen är även den största biståndsgivaren och en stor exportör och importör från marknader i utvecklingsländer.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Debatt

15 december 2013

Sveriges politik för global utveckling behöver förnyas

För precis tio år sedan beslutade riksdagen att alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Politik för global utveckling, PGU, var unik i sitt slag i världen när den antogs i december 2003. Vi anser att regeringen inte har gjort tillräckligt för att leva upp till riksdagsbeslutet, och vi ser några tydliga områden som kan förbättras.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

12 december 2013

Upprop för mänskliga rättigheter i Post-2015 ramverket, en uppmaning till FN:s medlemsstater

Över 300 civilsamhällesorganisationer från hela världen, inklusive flera av medlemmarna i Beyond 2015-kampanjen och CONCORD Sveriges Beyond 2015-styrgrupp, har skrivit under ett upprop för inkludering av mänskliga rättigheter i den nya agendan för hållbar utveckling efter 2015.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

4 december 2013

Brev till handelsminister Ewa Björling (eng)

We, CONCORD Europe, are writing to you with regard to the current revision of the Accounting Directive in order to urge you to support the inclusion of public and mandatory disclosure of financial information for all large companies in Europe.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

4 december 2013

Brev till biståndsminister Hillevi Engström inför Foreign Affairs Council

Vi skriver till dig med anledning av mötet den 12 december i Foreign Affairs Council då bland annat Post 2015, EU:s samstämmighetspolitik (PCD) och finansiering av utveckling ska behandlas. Vi ser det som mycket viktigt att Sverige arbetar för att EU gemensamt kommer överens om tydliga och ambitiösa åtaganden för Post 2015, PCD och finansiering av utveckling, och hoppas att du har möjlighet att lyfta några av våra synpunkter under mötet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

26 november 2013

Brev till regeringen – företag måste ta ansvar för hållbar utveckling

Den svenska regeringen måste aktivt verka för att få igenom och stärka EU-kommissionens lagförslag om så kallad icke-finansiell rapportering, en form av obligatorisk redovisning för företag av hur deras verksamhet påverkar hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det skriver tio av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer i ett brev till Fredrik Reinfeldt och flera andra ministrar i den svenska regeringen. Brevet skickas även till partiernas utrikespolitiska talespersoner.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd