Debatt

4 juli 2018

Politiker, trygga vårt demokratiska utrymme!

Den nazistiska organisationen NMR har fått tillstånd att hålla torgmöten i direkt anslutning till organisationen RFSL:s lokaler i Almedalen. Vi, 43 organisationer inom svenskt civilsamhälle, känner oss hotade och otrygga men också förbannade. NMR:s närvaro stjäl tid från vårt viktiga arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Därför uppmanar vi – återigen – landets politiker, framförallt Justitiedepartementet, att snabbt säkerställa ett tryggt, offentligt och demokratiskt samhälle.

Till skillnad från förra året beslutade Almedalsveckans arrangörer att inte hyra ut mark till Nordiska motståndsrörelsen. Trots det kommer nazistiska grupper att vara på plats under resten av veckan. Polisen har gett NMR tillstånd för torgmöten på tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Torget där de samlas ligger i direkt anslutning till RFSL:s lokaler. RFSL fördömer polisens beslut och uppger att de känner sig hotade och rädda men att de inte ställer in sina arrangemang i Almedalen. Däremot tvingas RFSL Ungdom att ställa in sin närvaro i Almedalen för att inte äventyra ungdomarnas säkerhet.

Med den här debattartikeln vill vi 43 organisationer inom civilsamhället, medlemmar i plattformen CONCORD Sverige, markera vårt avstånd från NMR. Vi vill inte att deras närvaro sker på bekostnad av vår trygghet eller våra demokratiska rättigheter. Vi vill att ansvaret placeras där det hör hemma – hos lagstiftande politiker. Vi vill ha ett tryggt demokratiskt samhälle. Låt inte nazisterna ta över det offentliga rummet!

Det är fler än vi som är oroliga över det utrymme som nazisterna får i Sverige. FN har flera gånger kritiserat Sverige för att ännu inte ha förbjudit nazistisk organisering i enlighet med den CERD-konvention som FN antog 1965 och som Sverige ratificerade 1972. FN:s kritik omfattar också en oro över att rasistiska organisationer tillåts att fortsätta verka i Sverige.

CONCORD Sverige representerar civilsamhällesorganisationer som arbetar för ett öppet, rättvist och demokratiskt samhälle. Vi märker tydligt att det demokratiska utrymmet krymps och därför agerar vi. Vi gjorde det förra året genom att samla våra organisationer i ett öppet brev till Justitiedepartementet där vi uppmanade att omgående konkretisera och vidta åtgärder för att snabbt säkerställa ett tryggt, offentligt och demokratiskt samhälle. Så har uppenbarligen inte skett. Vi upprepar därför vår uppmaning: Låt inte nazisterna ta över det offentliga rummet, trygga vår rätt att arbeta för fred, demokrati, mångfald och rättvisa!

Undertecknat:
ActionAid Sverige
Afrikagrupperna
Barnfonden
Caritas Sverige
Diakonia
Erikshjälpen
Fairtrade Sverige
Fonden för mänskliga rättigheter
Forum Syd
Hand in Hand
Hungerprojektet
Individuell Människohjälp
Internationella Kvinnoförbundet för red och Frihet
IOGT-NTO-rörelsen
Islamic Relief
Jordens vänner
Kristna Fredsrörelsen
Kvinna till Kvinna
Latinamerikagrupperna
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Läkarmissionen
MyRight-Empowers people with disabilities
MÄN
Naturskyddsföreningen
Nordisk Hjälp
Olof Palmes Internationella Center
Plan International Sverige
PMU
RFSL
RFSU
Rädda Barnen
Sensus studieförbund
Svalorna Indien Bangladesh
Svenska Afghanistankommittén
Svenska FN-förbundet
Svenska Freds- och skiljedomsföreningen
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska missionsrådet
Sveriges kristna råd
Union to Union
We Effect
Vi-skogen
Världsnaturfonden WWF

Debattartikeln är samordnad av CONCORD Sverige, som bland annat står bakom det globala valmanifestet www.hjärtavärlden.nu

Läs debattartikeln i Expressen