Här hittar du rapporten ”Tag plats!” och kortare utdrag ur den. Rapporten beskriver hur hoten mot människors rätt att organisera sig ökar och slår mot en rad olika grupper. I rapporten ges också konkreta råd för att motverka detta, till Sveriges regering och till organisationer och personer som arbetar med att stödja utsatta aktivister och organisationer.

Give space (2022)

Across the world, civic space is shrinking and activists for democracy and human rights are pushed back. Swedish diplomatic missions can play an important role in supporting local civil society. That effort starts with meaningful, safe and inclusive relationships and meetings. Both physical and digital.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!

Ge plats! (2022)

Civilsamhällets utrymme krymper världen över och aktivister för demokrati och mänskliga rättigheter får svårare att verka och arbeta fritt. Svenska utlandsmyndigheter bör ta sitt ansvar för att stötta det lokala civilsamhället. Det arbetet börjar med meningsfulla, säkra och inkluderande relationer och möten. Både fysiska och digitala.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!

Tag Plats! (2021)

Det demokratiska samhället hotas och civilsamhällets utrymme inskränks i allt fler länder. Auktoritära krafter och makthavare som vill göra det svårare för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring vinner mark.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!

Utdrag

22 maj 2018

Eduard Martirosyn, hbtqi-rättsaktivist, kämpar mot ökande homofobi i Armenien

“För det första så sköter staten inte sitt grundläggande ansvar för att skydda mänskliga rättigheter." Eduard Martirosyn är engagerad i hbtqi-rörelsen i Armenien. Han vill bidra till dess framväxt och att fler ska förstå hur viktig rörelsen är. Eduard är en av 16 människorätts- och miljöförsvarare som i rapporten "Tag plats!" berättar om hur ett den krympande demokratin i världen hotar deras arbete och liv.
Läs mer

#tag plats!

Utdrag

22 maj 2018

Gloria Mafole om hoten mot religionsfrihet i Tanzania

Gloria Mafole arbetar för Christian Council of Tanzania (CCT) och vill se en konstitution i Tanzania som garanterar mänskliga rättigheter och demokrati och ger utrymme för kyrkor och övriga aktörer inom tanzaniskt civilsamhälle att försvara mänskliga rättigheter. Gloria är en av 16 människorätts- och miljöförsvarare som i rapporten "Tag plats!" berättar om hur ett den krympande demokratin i världen hotar deras arbete och liv.
Läs mer

#tag plats!

Rekommendationer

22 maj 2018

13 konkreta råd för att främja civilsamhällets utrymme

Som verksam inom svenskt utvecklingssamarbete bör du alltid utgå från att det demokratiska utrymmet kommer att förändras och påverkas av restriktioner. Detta behöver reflekteras i riskanalyser, planer och budgetar. CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space ger i rapporten "Tag plats!" tretton råd till både statliga aktörer och de som arbetar inom civilsamhället.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!

Utdrag

22 maj 2018

Sara Garcia strider för avkriminalisering av abort i El Salvador

Sara Garcia är feministisk aktivist och försvarare av mänskliga rättigheter. Hon strider för en avkriminalisering av abort i El Salvador och är engagerad i Colectiva Feminista. Sara är en av 16 människorätts- och miljöförsvarare som i rapporten "Tag plats!" berättar om hur ett den krympande demokratin i världen hotar deras arbete och liv.
Läs mer

#tag plats!

Utdrag

22 maj 2018

Hossam Eldin Aly kämpar för demokrati och förbjuds lämna Egypten

Hossam Eldin Aly är ordförande för Egyptian Democratic Academy (EDA) och arbetar för att människor ska känna till de rättigheter de har som medborgare. Han vill bidra till ett demokratiskt Egypten där det råder frihet och jämlikhet. Hossam är en av 16 människorätts- och miljöförsvarare som i rapporten "Tag plats!" berättar om hur ett den krympande demokratin i världen hotar deras arbete och liv.
Läs mer

#tag plats!

Tag plats! (2018)

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. Detta exempel, och fler, om de ökade hoten mot demokratin globalt beskrivs i denna rapport, som tagits fram av 18 organisationer i CONCORD Sveriges civic space-arbetsgrupp.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!