Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: feministisk utrikespolitik

#jämställdhet #politiska krav i valrörelsen

Här presenteras detaljerade krav riktade till svenska politiker. Kraven är framtagna av organisationer inom svenskt civilsamhälle som del av initiativet #hjärtavärlden. Längst ner framgår vilka organisationer som står bakom.

Flickor, kvinnor och icke-binära personer utsätts för ett strukturellt förtryck från vaggan till graven världen över. De missgynnas, diskrimineras och utsätts för våld. Att arbeta för global jämställdhet handlar om att synliggöra, utmana och förändra maktstrukturer, normer och lagar som står i vägen för att alla människor får tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Jämställdhet är en grundförutsättning för att utrota fattigdom och uppnå en hållbar och global fred och utveckling. Sverige har under många decennier varit en viktig röst i världen för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter. När Sverige lanserade en feministisk utrikespolitik blev vi dessutom först i världen med en sådan uttalad politisk ambition.

Samtidigt har vi sett flera stora bakslag för kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter världen över. Med de starka anti-feministiska strömningar som drar över stora delar av vår värld blir Sveriges feministiska utrikespolitik både en viktig ledstjärna för andra progressiva länder och en betydelsefull motkraft till de som vill inskränka rättigheterna för hälften av världens befolkning och för de icke-binära och pojkar och män som inte lever enligt den patriarkala normen.

Vi uppmanar regeringen att:

  • driva en modig politik som arbetar mot alla former av sexuellt och könsrelaterat våld och som garanterar allas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR).
  • aktivt bevaka och motverka det krympande utrymmet och den särskilda utsattheten för kvinno- och hbtqi-rättsförsvarare och deras organisationer.
  • arbeta för kvinnors ekonomiska egenmakt, inklusive kvinnors rätt att äga och ha säker tillgång till mark. Arbeta för kvinnors rätt till anständiga och formella arbeten, tillgång till rent vatten, sanitet och hygien (WASH) på arbetsplatser, och en större efterlevnad av ILO-konventioner.
  • stötta utvecklingen av sociala trygghetssystem, utmana normer och värderingar kring kvinnors och mäns ansvar för hem och familj och arbeta med pojkar och män som aktörer för jämställdhet och förändrade maskulinitetsnormer
  • säkerställa att svenska företag, och svenska staten som bolagsägare och investerare, inte bidrar till kränkningar av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter.
  • upphöra att exportera krigsmateriel till diktaturer och stater som kränker mänskliga rättigheter och verka för att FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet integreras i alla delar av försvars-, säkerhets- och utvecklingspolitiken.
  • återgå till en migrations och flyktingpolitik som gör familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd till regel och som säkerställer att kvinnor och barn kan tillgodose sig rätten till internationellt skydd utifrån sina egna asylskäl.
  • adressera patriarkala strukturer och destruktiva maskulinitetsnormer som grundorsaker till klimatproblem. Säkerställa att klimatfinansieringen fokuserar på utsläppsminskningar och omställningen till ett jämställt och hållbart jord- och skogsbruk och allas förbättrade tillgång till WASH.

Undertecknande organisationer:

Afrikagrupperna, Diakonia, IM Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, My Right, MÄN, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union, WaterAid, We Effect. Medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp

Mer på #hjärtavärlden.nu