Här hittar du alla upplagor av Barometer-rapporten, och kortare utdrag ur dem. Vartannat år tar Sveriges regering fram en skrivelse till riksdagen om hur de har arbetat med Sveriges samstämmighetspolitik, politik för global utveckling (PGU). I samband med detta släpper CONCORD Sverige och våra medlemsorganisationer en rapport som mäter och granskar politiken. 

Sammanfattning

15 maj 2018

Rekommendationer om företagande och mänskliga rättigheter

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Ett av kapitlen tittar närmare på Sveriges politik för företagande och mänskliga rättigheter.
Läs mer

#barometer

Sammanfattning

15 maj 2018

Rekommendationer om skatteflykt

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Ett av kapitlen tittar närmare på Sveriges politik om skatteflykt.
Läs mer

#barometer

Sammanfattning

15 maj 2018

Rekommendationer om jordbruk, livsmedelssystem och handel

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till, och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Ett av kapitlen tittar närmare på Sveriges politik om jordbruk, livsmedelssystem och handel.
Läs mer

#barometer

Sammanfattning

15 maj 2018

Rekommendationer om mänsklig säkerhet och förebyggande av konflikt

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Ett av kapitlen tittar närmare på Sveriges arbete för mänsklig säkerhet och förebyggande av konflikt.
Läs mer

#barometer

Sammanfattning

15 maj 2018

Rekommendationer om klimat

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Ett av kapitlen tittar närmare på Sveriges klimatpolitik.
Läs mer

#barometer

Sammanfattning

15 maj 2018

Rekommendationer om Sveriges migrationspolitik i Barometer 2018

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Ett av kapitlen tittar närmare på Sveriges migrationspolitik.
Läs mer

#barometer

Utdrag

15 maj 2018

Övergripande rekommendationer till Sveriges regering

I Sveriges riksdag finns en bred enighet bakom PGU. Agenda 2030 sätter upp en tydlig målsättning för vad politiken ska uppnå och beskriver vad hållbar utveckling innebär i praktiken. De Globala målen för hållbar utveckling gör det också lättare att förankra behovet av att alla politikområden måste bidra, hos beslutsfattare och andra aktörer. De tematiska kapitlen i Barometer 2018 visar på utmaningar och brister i dagens politik, men också på framsteg där politiken gör skillnad. Läs de övergripande rekommendationerna från Barometer 2018.
Läs mer

#barometer

Barometer (2018)

En del politiska beslut som tas i Sverige riskerar fortfarande att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Det visar Barometer 2018, som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Sveriges politik för global utveckling, PGU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Barometer (2016)

Regeringen har tagit flera steg för att säkerställa att all svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling. Initiativen är lovvärda, men inte tillräckliga: regeringen fattar fortfarande beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hindra utveckling i fattiga länder, visar Barometer 2016 som granskar regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Barometer (2014)

Regeringens bristande förmåga att hantera konflikter mellan politiska mål drabbar människor som lever i fattigdom. Nu måste Fredrik Reinfeldt börja ta ansvar för riksdagens politik för global utveckling (PGU). Det säger tolv medlemsorganisationer i CONCORD Sverige som står bakom Barometer 2014.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer