Sammanfattning

15 maj 2018

Bild för sociala trygghetssystem, Barometer 2018

Rekommendationer om sociala trygghetssystem

#barometer

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om sociala trygghetssystem.

Här ges sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om Sveriges politik om sociala trygghetesystem i Barometer 2018

Grundläggande social trygghet är en del av de mänskliga rättigheterna och en förutsättning för ökad jämlikhet, jämställdhet och egenmakt. Regeringen har visat en tydlig vilja och en god början på ett samstämmigt arbete för sociala trygghetssystem i global utveckling genom att involvera relevanta politikområden, departement och myndigheter. Sverige behöver bidra till breda och inkluderande trygghetssystem samt utgå från ett livscykelperspektiv för att uppnå Sveriges fulla potential att bidra till alla människors rätt till social trygghet.

REGERINGEN BÖR:

  • Kartlägga hur olika departement och myndigheter deltar i internationella forum och utvecklingsinsatser som relaterar till sociala trygghetssystem, samt i vilken utsträckning breda och inkluderande trygghetssystem förespråkas i dessa sammanhang.
  • Bidra till kapacitetsutveckling för offentliga institutioner samt politiska- och civilsamhällesaktörer i relevanta samarbetsländer, med utgångspunkt i uppbyggnad av breda och inkluderande trygghetssystem.
  • Stärka den svenska resursbasen bland departement och myndigheter för arbete med sociala trygghetssystem i en global kontext.
  • Utgå från ett livscykelperspektiv, samt främja en formaliseringsprocess av informella arbeten, i insatser för uppbyggnad av sociala trygghetssystem.

Kapitlet om sociala trygghetssystem är framtaget av Olof Palmes Internationella Center, PRO Global, Rädda Barnen, Svenska kyrkans internationella arbete och Union to Union, medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet.

Läs hela kapitlet (PDF) Läs hela Barometern