Utdrag

1 september 2020

pengastaplar, procenttecken, dollartecken

Skatt och skuld – Sammanfattning och rekommendationer

#barometer

I Barometer 2020 granskar en bredd av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om skatt och skuld.

Utmaningen att mobilisera resurser för en hållbar utveckling är nu större än någonsin. Redan innan coronapandemin saknade utvecklingsländer 2500 miljarder dollar årligen för att nå målen i Agenda 2030. Efter pandemins utbrott har FN-organet UNCTAD pekat på behovet av ett krispaket på en lika stor summa i ytterligare stöd till utvecklingsländer, ett paket som även innehåller förslag om skuldavskrivningar. Många utvecklingsländer står inför ohållbara skulder som förhindrar investeringar i exempelvis hälsa. Samtidigt undergräver den globala skatteflykten kraftigt försöken att finansiera välfärdssystem och Agenda 2030.

Det är positivt att Sverige har nått sina mål om att dubblera stödet för kapacitetsuppbyggnad av skattesystem i utvecklingsländer. Men kvaliteten och inriktningen på stödet behöver förbättras. Det är vidare mycket problematiskt att Sverige vid flera tillfällen inom EU blockerat gemensamma regler om offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag, vilket skulle försvåra den globala skatteflykten. Sverige har ännu inte heller gett stöd till flera förslag på åtgärder som civilsamhället och FN fört fram kring skuldavskrivningar.

REKOMMENDATIONER

Regeringen bör:

  • Öka biståndet till utvecklingsländers uppbyggnad av progressiva och effektiva skattesystem som främjar jämställdhet och bidrar till minskad ojämlikhet. I stödet bör insatser ingå som gör det möjligt för samarbetsländerna att motverka skatteflykt.
  • Genomföra konsekvensanalyser av den egna skattepolitiken för att säkerställa att den inte begränsar utvecklingsländers möjligheter till en effektiv beskattning av multinationella företag, inklusive genom de skatteavtal Sverige slutit med utvecklingsländer.
  • Stödja införandet av gemensamma EU-regler om offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag med syfte att öka transparensen och motverka global skatteflykt. Företagen bör öppet redovisa sina vinster, skatter och annan finansiella data i varje land där de är verksamma.
  • Stödja permanenta skuldavskrivningar för låg- och medelinkomstländer som står inför ohållbara skulder. Sverige bör även arbeta för ett nytt internationellt system för att hantera ohållbara skulder på, som baseras på mål om att bekämpa fattigdom.

Kapitlet är framtaget av Diakonia och Oxfam Sverige.